Hem / Bransch / Branschutvecklingspengen / Beviljade projekt / Beviljade medel 2022

Beviljade medel 2022

Här är de medel som beviljades för Branschutvecklingspengen 2022. De projekt där ytterligare beskrivningar eller resultat finns har länkar vidare.

Läs mer

Urvalskriterier 2022

Kriterier för utlysning för gris

  • Konsumtionshöjande åtgärder för svenskt griskött
  • Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd

Kriterier för utlysning för nöt

  • Höjer lönsamheten i nötköttsproduktionen på gårdsnivå genom handfasta insatser i den dagliga verksamheten

Kriterier för utlysning för lamm

  • Projekt som leder till ökad lönsamhet, såväl på gårdsnivå som inom näringen för får och lamm
  • Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd

Gemensamt för alla djurslag

  • Ska vara innovativa och nytänkande
  • Gärna innebär samarbeten mellan flera aktörer både vad gäller genomförande och finansiering
  • Bidrar till lönsamhet i hela värdekedjan
  • Bidrar till ökad djurvälfärd och resurseffektivitet

Relaterat

Beviljade medel 2022

Sökande Vad avser projektet? Djurslag
Anett Seeman, Gård & Djurhälsan Kalkylplattform Nöt Nöt
Louise Rydberg, Svensk Köttrasprövning Satsning svensk köttrasavel Nöt
Mattias Espert, Sveriges Grisföretagare Kommunikation/Marknadsföring/ökad efterfrågan av svenskt griskött Gris
Amanda Reneby, Gård & Djurhälsan Grisföretagardagen 2022 Gris
Amanda Reneby, Gård & Djurhälsan Workshops inom stallventilation för grisproduktion Gris
Anna Kilsby, Gård & Djurhälsan Smittsäker uppfödning i fådjursbesättningar Gris
Camilla Hallgren, Gård & Djurhälsan Utfodring av sinsuggor under svenska förhållanden Gris
Theo den Braver, Gård & Djurhälsan INRC normer och beräkningsverktyg för foderstat till svenska slaktlamm Lamm
Per Nielsen, RISE AB Virtuella Stängsel Lamm
Frida Edman, RISE AB
Kött- och slaktutbyte – data och metoder vid beräkningar av miljöpåverkan Gris/Lamm
Ulrika Rockström, Gård & Djurhälsan Vägledning för djurägare och transportörer av djurskyddsbedömningar inför transport Alla

Vill du veta mer?

Theres Strand

Vice VD

Telefon : 010–130 89 05