Hem / Bransch / Branschutvecklingspengen / Beviljade projekt / Beviljade medel 2022

Beviljade medel 2022

Här är de medel som beviljades för Branschutvecklingspengen 2022. De projekt där ytterligare beskrivningar eller resultat finns har länkar vidare.

Läs mer

Urvalskriterier 2022

Kriterier för utlysning för gris

  • Konsumtionshöjande åtgärder för svenskt griskött
  • Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd

Kriterier för utlysning för nöt

  • Höjer lönsamheten i nötköttsproduktionen på gårdsnivå genom handfasta insatser i den dagliga verksamheten

Kriterier för utlysning för lamm

  • Projekt som leder till ökad lönsamhet, såväl på gårdsnivå som inom näringen för får och lamm
  • Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd

Gemensamt för alla djurslag

  • Ska vara innovativa och nytänkande
  • Gärna innebär samarbeten mellan flera aktörer både vad gäller genomförande och finansiering
  • Bidrar till lönsamhet i hela värdekedjan
  • Bidrar till ökad djurvälfärd och resurseffektivitet

Relaterat

Beviljade medel 2022

SökandeVad avser projektet?Djurslag
Anett Seeman, Gård & DjurhälsanKalkylplattform NötNöt
Louise Rydberg, Svensk Köttrasprövning

Satsning svensk köttrasavel

Nöt
Mattias Espert, Sveriges Grisföretagare

Kommunikation/Marknadsföring/ökad efterfrågan av svenskt griskött

Gris
Amanda Reneby, Gård & DjurhälsanGrisföretagardagen 2022Gris
Amanda Reneby, Gård & DjurhälsanWorkshops inom stallventilation för grisproduktionGris
Anna Kilsby, Gård & Djurhälsan

Smittsäker uppfödning i fådjursbesättningar

Gris
Camilla Hallgren, Gård & DjurhälsanUtfodring av sinsuggor under Svenska förhållandenGris
Theo den Braver, Gård & Djurhälsan

NRC normer och beräkningsverktyg för foderstat till svenska slaktlamm

Lamm
Per Nielsen, RISE AB

Lammproducenters intresse för använning av virtuellt stängsel i lammproduktionen – en intervjustudie

Lamm
Frida Edman, RISE AB

Kött- och slaktutbyte – data och metoder vid beräkningar av miljöpåverkan

Gris/Lamm
Ulrika Rockström, Gård & DjurhälsanVägledning för djurägare och transportörer av djurskyddsbedömningar inför transportAlla

Vill du veta mer?

Ulrika Åkesson

Chef AO Bransch

Telefon : 010–130 89 07