Hem / Djuromsorg

Djuromsorg

I Sverige skiljer sig synen på djur och djuruppfödning ofta från andra länder genom att man har en mycket hög ambition och kompetens när det gäller djuromsorg. Djurhållningen ska ge djuren möjlighet att bete sig naturligt och skötsel och djurmiljö vara sådan att problem förebyggs istället för att man i efterhand försöker åtgärda problem som uppstår på grund av en dålig miljö för djuren. Svenska bönder har länge arbetat förebyggande med miljö, skötsel, hygien, djurhälsa och smittskydd.

Läs mer

Sverige har en av världens mest omfattande djurskyddslagstiftningar och varje slakteri ska arbeta för att djuren ska få bästa möjliga omhändertagande. Djurens miljö är anpassad till deras behov och utformad på ett sådant sätt att djuren ska skyddas från smärta, lidande och negativ stress.

Alla som hanterar levande djur på ett slakteri måste gå en utbildning som är godkänd av Jordbruksverket och ha ett så kallat kompetensbevis. Sverige har ett totalförbud för slakt utan bedövning. Det gäller även vid olika former av religiös slakt. Kravet på bedövning finns med i Sveriges nationella lagstiftning, som ställer högre krav än EU:s regler. Då slakten är i gång finns alltid Livsmedelsverkets veterinärer på plats för att kontrollera djurens allmäntillstånd. På de större slakterierna finns veterinär närvarande hela arbetsdagen på slakteriet.

Läs mer

Relaterat

Vill du veta mer?

Hans Agné

VD

Telefon : 010–130 89 01