Hem / Bransch / Överenskommelser och riktlinjer / Smärtlindring gris

Branschöverenskommelser och riktlinjer

Smärtlindring gris

Svenska Köttföretagen har tillsammans med LRF och Sveriges Grisföretagare tagit fram en rekommendation där vi tillsammans uppmanar alla Sveriges grisföretagare att ge smågrisarna NSAID-preparat i samband med kastration av hangrisar.

Läs mer

Smärtlindring i samband med kastration av hangrisar – vår rekommendation

1 juni 2017

Från och med den 1 januari 2016 är det lagstadgat att kirurgisk kastrering av hangrisar ska ske under bedövning i Sverige. Att detta efterlevs kontrolleras av myndigheter och genom grundcertifiering gris. En studie utförd av Institutionen för Husdjursgenetik på SLU i Uppsala visar att smärtlindring genom så kallade NSAID-preparat i samband med operativa ingrepp har en påtagligt gynnsam effekt på djurens välbefinnande. Om NSAID-preparat ges till smågrisar i anslutning till kastration är vår bedömning att en god smärtlindring åstadkoms postoperativt, det vill säga under sårläkningsprocessen. Den sammantagna smärtan hos grisen reduceras således. Det är angeläget att de metoder som finns till hands kommer till användning för att lindra grisens smärta och obehag i samband med kastration.

Vi uppmanar därför Sveriges alla grisföretagare att ge smågrisarna NSAID-preparat i samband med kastration av hangrisar.

Sveriges Grisföretagare, Ingemar Olsson

Svenska Köttföretagen, Hans Agné

Lantbrukarnas Riksförbund, Palle Borgström

Dokument