Hem / Djuromsorg / Slakteriernas fyra punkter för god djurvälfärd

Så arbetar slakterierna med djurväldfärd

Varje slakteri har ett brett ansvar som sträcker från djuromsorg och djurens välmående, till transport av djuren, bedövning, avlivning och livsmedelshygien.

Läs mer

Slakt innebär att djuret avlivas genom avblodning. I Sverige krävs alltid bedövning före avblodning. Djur avlivas genom slakt främst för att bli livsmedel. Slakteriet får bara ta emot djur om de fått information från djurhållaren om:

 • Djurens identitet
 • Vilken anläggning djuren kommer i från
 • Att anläggningen får skicka djur till slakt
 • Att djuren är friska
 • Att djuren inte är halta
 • Att djuren är i skick att transportera
 • Att djuren har fötts upp enligt svenska djurskyddskrav

Relaterat

Stärkt djuromsorg under 2023

För att ytterligare stärka djuromsorgen har slakterierna enats om fyra punkter som ska genomföras under 2023:

 1. Slakterierna skall verka för ett nära samarbete mellan näring och myndigheter både nationell och regionalt
 2. Arbeta för en öka transparens kring resultat av kontroller särskilt i ärenden som handlar om brister i djurskyddet
 3. Att varje slakteri har en handlingsplan när djurskyddsbrister upptäcks
 4. Varje slakteri skall ha ett utvecklat samarbete mellan transportörer, veterinärer och rådgivare på gårdarna för att snabbt kunna vidta åtgärder

Väl kontrollerad slakt

Länsstyrelsen kontrollerar att djurskyddslagen och föreskrifterna om djurskydd följs. Även de officiella veterinärerna vid slakterierna, anställda av Livsmedelsverket, har ansvar för delar av djurskyddskontrollen på slakteriet. När djur anländer till slakteri gör Livsmedelsverket levandedjursbesiktning av dessa. Dels när de går av lastbilen och dels innan de ska till bedövning efter vila i slaktstallet. Livsmedelsverket godkänner även efter slakt alla djur som går till livsmedel. För att en djurproducent ska få lov att lämna sina djur till slakt måste en djurägarförsäkran tecknas. Här garanterar djurleverantören bland annat att djuren som lämnas är hens samt att de är friska, i god hälsa och fria från antibiotika och andra medicinrester.

Utbildning krävs

Företag eller organisationer som bedriver verksamhet med slakt ska se till att personalen har genomgått utbildning i djurskydd, djurhantering, bedövnings- och avlivningsmetoder för aktuella djurslag samt kunskaper i hur utrustningen ska användas och underhållas. Personalens utbildning ska vara dokumenterad. Alla slakterier ska ha en plan för ett gott djurskydd vid hanteringen av djur. För att säkerställa god djuromsorg på slakterierna genomförs ett löpande arbete för att kontrollera och följa upp slakteriverksamheten i Sverige. De flesta slakterier har regelbundna djuromsorgsmöten tillsammans med personal från Livsmedelsverket och ibland även med personal från Länsstyrelserna.