Hem / Om oss

Om Svenska Köttföretagen

Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som företräder de svenska slakterierna i frågor som avel och branschfrågor. Våra ägare är de åtta största slakterierna i Sverige som står för en stor andel av allt svenskt gris, nöt och lammkött. Vårt uppdrag är att leda och driva utvalda frågor som utvecklar branschen. Tillsammans med våra partners driver vi branschutveckling i hela värdekedjan.

Läs mer om den svenska köttbranschen

Hur djur blir till mat

Play icon

Att arbeta med en råvara som kött kräver ett stort ansvar, hela vägen från genetik och avel till ett säkert och smakfullt livsmedel. Svenska Köttföretagen och våra medlemmars målsättning är att verka för en ansvarfull och resursklok produktion.

För oss är god djuromsorg avgörande, men också omsorg om våra medarbetare och ansvarstagande gentemot våra kunder som köper och äter köttet. Våra medlemsslakterier har ett nära samarbete med sina djuruppfödare och transportörer. På alla slakterier sker också oberoende myndighetsinspektioner av bland annat Länsstyrelser och Livsmedelsverket.

Läs mer

Grisgenetik

Vi förser svenska grisproducenter med världsledande avelsmaterial utan att riskera det goda hälsoläget. Vi köper in genetik från ledande avelsbolag och erbjuder sju olika raser med semin från Topigs Norsvin Lantras, Z-line och Duroc, HKScan Hampshire och DanBred Duroc, Lantras och Yorkshire. Genom vår försäljning av semin och livdjur får grisföretagarna tillgång till de senaste avelsframstegen.

Läs mer om grisgenetik här

Beställ semin och livdjur från oss

I vår webbshop kan du beställa förbrukningsvaror och grissemin när det passar dig. Livdjur från någon av våra duktiga livdjursproducenter går fint att beställa online. Där kan du också ha koll på din årsbeställning och alla dina avtal.

Här är webbshopen!

Vidare till Livdjursbeställning!

Klimat och kretslopp

Svensk köttproduktion är en del av omställningen för mer hållbar livsmedelsproduktion i enlighet med Agenda 2030. För oss är alla tre hållbarhetsperspektiven i fokus när vi driver frågor inom klimat och kretslopp. Med rätt åtgärder klarar vi av att behålla konkurrenskraft och ta oss mot de nationella klimatmålen. Kött från Sverige har hög trovärdighet både vad gäller hållbarhet och djuromsorg, ett förtroende att värna och utveckla.

Läs mer om Klimat och kretslopp

Kvalitet och ursprung

För svenska konsumenter är köttkvalitet viktig och förtroendet för svenskt kött är högt – det skapar en förväntan om tillförlitlighet både vad gäller kvalitet och ursprung. Vi driver flera insatser för att tydliggöra svenska gris-, nöt- och lammproducenters och slakteriers affärsmöjligheter samt stimulera till samarbeten genom värdekedjan.

Läs mer om kvalitet och ursprung

Slakt

Varje slakteri har ett brett ansvar som sträcker från djuromsorg och djurens välmående, till transport av djuren, bedövning och avlivning, till livsmedelshygien och slutligen hantverket vid styckning, mörning och charktillverkning. Vi har i Sverige en av världens mest omfattande djurskyddslagstiftningar och varje slakteri ska arbeta för att djuren ska få bästa möjliga omhändertagande.

Läs mer om slakt i Sverige

Djuromsorg

Svenska bönder har länge arbetat förebyggande med miljö, skötsel, hygien, djurhälsa och smittskydd. Det svenska samhällets syn på djur har också bidragit till att den svenska lagstiftningen på området är omfattande och ligger generellt på en högre nivå än EU:s och också på en högre nivå jämfört med länder utanför EU.

Mer om vårt arbete med djuromsorg