Hem / Bransch

Senast uppdaterad 2023-07-05

Bransch

Svenska Köttföretagen initierar och driver projekt och åtgärdsplaner på uppdrag av våra ägare. Vi representerarar och servar svenska slakterier genom aktivt deltagande och påverkansarbete i olika nätverk, plattformar och forum. Vi bygger relationer och nätverk och tar ofta rollen som ledare för att driva utvalda initiativ med syfte att utveckla branschen. Vårt mål är att stärka lönsamheten och konkurrenskraften för svenska köttföretag genom konkreta åtgärder, mätmetoder och kunskapsspridning.

Inom AO Bransch fokuserar vi på tre prioriterade områden: Klimat & kretslopp, Djuromsorg och Kvalitet & ursprung. Som servicepunkt för slakterier och erbjuder Svenska Köttföretagen branschutvecklingsinsatser, arbete med överenskommelser och riktlinjer, sammanställning av marknadsinformation samt påverkansarbete.

Läs mer

Marknadsanalys och statistik

Vi samlar vår försäljningsstatistik för gris – livdjur och semin och presenterar detta kontinuerligt på vår webbplats. Du finner även sammanställning av utvecklingen av slakten i Sverige för de djurslag vi representerar – gris, nöt och lamm.

Överenskommelser och riktlinjer

Tillsammans med andra aktörer tar Svenska Köttföretagen fram olika branschöverenskommelser och branschriktlinjer. Aktuella överenskommelser och riktlinjer finns samlade på webbplatsen.

Branschutvecklingspengen

Branschutvecklingspengen: Sveriges köttbönder sätter årligen av tre miljoner kronor i form av Branschutvecklingspengen i syfte att utveckla svensk gris-, nöt-, och lammköttsproduktion. Svenska Köttföretagen administrerar insamling av medel och hantering utlysningen.

Läs mer

Djuromsorg

Sverige har en av världens mest omfattande djurskyddslagstiftning. Svenska Köttföretagen arbetar som servicepunkt och formulerar åtgärdsplaner som ger stöd åt svenska slakterier att ge djuren allra bästa möjliga omhändertagande.

Läs mer >>>

 

Kvalitet och ursprung

Svenskt kött produceras med starka mervärden. En del av dessa är en hög och jämn ätkvalitet samt ett säkrat ursprung. Svenska Köttföretagen har särskilt fokus på åtgärder som leder till ett säkert och gott kött.

Läs mer >>>

Klimat & kretslopp

Svensk köttproduktion är en del av omställningen för mer hållbar livsmedelsproduktion i enlighet med Agenda 2030. För Svenska Köttföretagen är alla tre hållbarhetsperspektiven i fokus i vårt arbete med frågor som handlar om klimat & kretslopp.

Läs mer >>>

 

Vill du veta mer?

Hans Agné

VD

Telefon : 010–130 89 01