Hem / Bransch

Bransch

Vår bransch inom slakt och styckning besitter kunskap och kompetens som sträcker sig från avel, djuruppfödning, foder och djuromsorg till styckning, charktillverkning och produktutveckling.

Vi har en av världens mest omfattande djurskyddslagstiftningar och varje slakteri ska arbeta för att djuren ska få bästa möjliga omhändertagande.

Läs mer

Hur djur blir till mat

Play icon

Svenska Köttföretagen samlar och utvecklar branschens överenskommelser och riktlinjer, dessa finns här på webbplatsen och vill du veta mer kontakta oss gärna. Här finns också en beskrivning av hur branschavgifterna fördelas för att utveckla vår bransch. Även marknadsstatistik för semin och livdjur samlas in och redovisas kontinuerligt här på webbplatsen.

Varje år delas medel ut i syfte att utveckla näringarna inom gris, nöt och lamm. Utlysningen ska möta varje djurslags behov och utmaningar och samtidigt bidra till lönsamhet i hela värdekedjan.

Slakterier i Sverige

Slakterierna är belägna runt om i Sverige, från Luleå i norr till södra Skåne och de försöker alltid värna om det närproducerade köttet – av ekonomiska skäl, miljöhänsyn och omsorgen om djuren.

Den absoluta merparten av de djur som slaktas i Sverige är födda och uppväxta på svenska gårdar. Det sker alltså väldigt få transporter av levande djur från andra länder för slakt i Sverige.

Djurens miljö är anpassad till deras behov och utformad på ett sådant sätt att djuren ska skyddas från smärta, lidande och negativ stress. Varje slakteri har ett brett ansvar som sträcker från djuromsorg och djurens välmående, till transport av djuren, bedövning och avlivning, till livsmedelshygien och slutligen hantverket vid styckning, mörning och charktillverkning.

Läs mer