Hem / Bransch / Branschutvecklingspengen / Ansökan Branschutvecklingspengen

Ansökan Branschutvecklingspengen

OBS! Sista ansökningsdag är 30 april 2024

Det är viktigt att din ansökan kopplar an till gällande djurslagsvisa kriterier. Även de gemensamma kriterierna för alla djurslagen har betydelse vid beslutsgruppernas bedömningar, men är inte avgörande för att få medel beviljade. Projektplanen ska innehålla syfte, bakgrund och vinst för näringen. Den ska beskriva genomförande och hur du kommer kommunicera resultat till målgruppen. Kostnadsberäkning med tidplan ska skickas med som bilaga.

Gemensamma kriterier

  • Innovativa och nytänkande
  • Gärna innebära samarbeten mellan flera i genomförande och finansiering
  • Bidra till ökad lönsamhet i hela värdekedjan
  • Bidra till ökad djurvälfärd och resurseffektivitet

Kriterier för utlysning för gris

• Produktionshöjande åtgärder som bidrar till en stärkt svensk försörjningsförmåga.
• Konsumtionshöjande åtgärder för svenskt griskött.
• Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd.
• Projekt som leder till ökad lönsamhet, såväl på gårdsnivå som inom näringen för gris.

Kriterier för utlysning för nöt

• Ökad kunskap om hur vi hanterar Mycoplasma Bovis.
• Ökad kunskap med verktyg för hur avvanda di- och mjölkraskalvar hanteras för optimal tillväxt och hälsa.
• Ökad kunskap med verktyg för ökad djurhälsa och tillväxt på bete.
• Åtgärder som leder till ökad lönsamhet på gårdsnivå.

Kriterier för utlysning för lamm

• Insatser för ökad lammköttproduktion.
• Ökad lönsamhet, såväl på gårdsnivå som inom näringen för får och lamm.
• Ökad kunskap inom området djurvälfärd.

Har du frågor?

Kontakta Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@kottforetagen.se. Telefon 010 – 130 89 07