Hem / Bransch / Branschutvecklingspengen / Ansökan Branschutvecklingspengen

Ansökan Branschutvecklingspengen

Sista ansökningsdag är 31:e maj 2023

Innan du ansöker om Branschutvecklingspengen så är det viktigt att noggrant läsa igenom de djurslagsvisa kriterierna för Branschutvecklingspengen. Kriterierna sätts av beslutsgrupperna för respektive djurslag innan den årliga utlysningen genomförs. Inga projekt beviljas som inte möter de djurslagsvisa kriterierna. De gemensamma kriterierna för alla djurslagen är viktiga men inte avgörande för att få medel beviljade. Glöm inte att noga beskriva hur du ska kommunicera resultatet av ditt projekt. En projektplan som innehåller syfte, bakgrund, vinst för näringen, genomförande, deltagande personer och organisationer samt tidsplan ska skickas med som bilaga.

Kriterier för utlysning för gris

 • Konsumtionshöjande åtgärder för svenskt griskött
 • Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd
 • Projekt som leder till ökad lönsamhet, såväl på gårdsnivå som inom näringen för gris

Kriterier för utlysning för nöt

 • Konsumtionshöjande åtgärder för svenskt nötkött
 • Projekt som leder till ökad andel korsningskalvar med köttras i mjölkbesättningar
 • Åtgärder som leder till ökad lönsamhet, såväl på gårdsnivå som inom näringen för nötkött
 • Ny kunskap om modern och lönsam stutuppfödning

Kriterier för utlysning för lamm

 • Projekt som leder till ökad lönsamhet, såväl på gårdsnivå som inom näringen för får och lamm
 • Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd

Gemensamma förutsättningar för alla ansökningar förutom kriterierna ovan är att projekten:

 • Ska vara innovativa och nytänkande
 • Gärna innebär samarbeten mellan flera aktörer både vad gäller genomförande och finansiering
 • Bidrar till ökad lönsamhet i hela värdekedjan
 • Bidrar till ökad djurvälfärd och resurseffektivitet

Har du frågor?

Kontakta Therese Strand, theres.strand@kottforetagen.se eller 0703-854510