Hem / Bransch / Överenskommelser och riktlinjer

Överenskommelser och riktlinjer

Tillsammans med andra aktörer tar Svenska Köttföretagen fram olika branschöverenskommelser och branschriktlinjer.

Läs mer

Ett pågående arbete

Arbete pågår kontinuerligt med att ta fram fler överenskommelser och riktlinjer som publiceras löpande på denna sida.

Skillnaden mellan en branschöverenskommelse och en branschriktlinje är att en branschöverenskommelse är branschens egna och görs i frågor där en samsyn och gemensam efterlevnad är viktig, medan en branschriktlinje är branschens tolkning av hur lagstiftningen som finns ska kunna efterlevas. En branschriktlinje ska tas fram i samråd med berörd myndighet.

Läs mer

Vill du veta mer eller har frågor? Kontakta oss gärna!

Hans Agné

VD

Telefon : 010–130 89 01