Hem / Bransch / Branschutvecklingspengen / Beviljade projekt

Branschutvecklingspengen

Beviljade projekt

Här finns förteckning över årets beviljade projekt och alla tidigare års projekt.

Läs mer

Beviljade projekt

Varje års beviljade projekt finns i förteckningarna till höger. Där finns även länkar vidare till redovisningar av projekten.

Delredovisningar och slutredovisningar

Alla beviljade projekt ska delredovisas och slutredovisas. Använd formulären här intill. Kontakta oss gärna om du har frågor!

Läs mer

Dokument

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Ulrika Åkesson

Chef AO Bransch

Telefon : 010–130 89 07