Hem / Grisgenetik / Livdjur / Rekryteringsavtal

Rekryteringsavtal och inköpsplan

Svenska Köttföretagen har avtal med och förmedlar gyltor från utvalda livdjursbesättningar.  Dessa besättningar producerar livdjur av olika kategorier till försäljning.

All försäljning av gyltor i Sverige sker via Svenska Köttföretagens livdjursförmedling.

Läs mer

Förmedling av gyltor i Sverige

All försäljning av gyltor i Sverige sker via Svenska Köttföretagens livdjursförmedling. Köttföretagen har avtal med och förmedlar gyltor från utvalda livdjursbesättningar.  Dessa besättningar producerar livdjur av olika kategorier till försäljning. Livdjursbesättningarna följer ett kvalitetssäkringsprogram, där bland annat avel, djurflöden och hälsostatus är viktiga punkter. Vi har kontinuerliga hälsokontroller utförda av Gård & Djurhälsan för att garantera bästa hälsoläge. Samtliga hybrider är mycoplasma-vaccinerade och våra gyltämnen är dessutom PMWS-vaccinerade. Vi kan även erbjuda livdjur från Sero-besättningar, med ytterligare högre hälsostatus.

Livdjursproduktionen är anpassad efter beställda djur så att inga stora överskott produceras. De orsakar alltid extra kostnader för produktionskedjan. När det gäller dräktiga gyltor betäcks därför bara gyltor som är förbeställda.

Rekryteringsavtal köpare

Om du vill rekrytera gyltor regelbundet genom inköpta hybrider bör du teckna ett rekryteringsavtal med Köttföretagen och lämna in en inköpsplan som ska uppdateras minst en gång per år, så garanteras du högklassiga rekryteringsdjur enligt dina önskemål, rätt antal, vid rätt tidpunkt och lägsta pris.

Avtalet är löpande med en uppsägningstid på 6 månader för ämne och 12 månader för övriga kategorier.

Du som kund kan välja att köpa allt från gyltämne till dräktiga djur.  Man kan med fördel köpa flera olika kategorier djur vid ett och samma tillfälle för att minska antalet insättningar.

Ett rekryteringsavtal ger dig förtur till våra livdjur och vi har framförhållning för att kunna leverera efter Dina önskemål. Det underlättar även vårt arbete med att knyta ihop säljare och kund, så att våra kunder får alla sina livdjur enligt sina önskemål.

Inköpt rekrytering är för de flesta producenter det bästa rekryteringsalternativet. Dra nytta av de senaste avelsframstegen på snabbaste sätt.

Ladda ner rekryteringsavtal till höger!

Vad vinner du på att teckna ett rekryteringsavtal?

  • Leveranssäkerhet: få rätt djur i rätt tid
  • En säljare: djur från en hybridproducent
  • Bästa hälsostatus: hälsokontroller utformade av Gård & Djurhälsan säkerställer hälsostatusen hos säljarna
  • Vaccinerade hybrider: samtliga hybrider är grundvaccinerade enligt Gård & Djurhälsans rekommendationer
  • Bästa genetiken: alltid senaste avelsframstegen
  • Full korsningseffekt: ger ett mervärde på minst 400 kr/gylta
  • Prislistans lägsta pris: mellan 100–300 kr lägre pris per djur jämfört med övriga kunder

Inköpsplan

Inköpsplanen hjälper oss och våra livdjursproducenter att säkerställa att det finns det antal djur och de kategorier som våra kunder efterfrågar. En långsiktig planering säkerställer detta. Du har även möjlighet att lämna önskemål om vilken producent du vill ha dina djur ifrån, ange gärna fler alternativ. Vår ambition är att du ska få dina livdjur från en och samma producent. Dräktiga djur levereras ut från 7 veckors dräktighet som standard. Har du andra önskemål ange det på inköpsplanen eller kontakta vår livdjursförmedling.

Inköpsplan skall upprättas för minst ett års inköpsbehov och uppdateras därefter löpande minst en gång per år. Om inte ny inköpsplan lämnas eller avtalet sägs upp, löper beställningen på enligt tidigare plan. Avvikelse från plan får ske, men kan dock justeras med maximalt +/- tjugo (20) procent per leveranstillfälle. För ämnen, obetäckta, och betäckningsfärdiga djur ska justering göras senast 3 veckor före planerad leverans. För dräktiga djur ska justering göras senast 5 veckor efter betäckningsveckan.

Om inte justering av inköpsplanen gjorts enligt ovan är Köparen bunden av att ta emot/köpa de gyltor som upptagits på inköpsplanen. SvKf har en skyldighet att vid en avbokning/justering utöver Köparens rättigheter ovan, försöka hjälpa Köparen genom att hitta annan köpare av gyltorna.

Ladda ner inköpsplan till höger!

Beställning via Livdjur online

Du vet väl om att du som är livdjurskund hos oss kan lägga in din inköpsplan direkt på Svenska Köttföretagens webbplats? Det fungerar såväl på datorn som surfplattan eller mobiltelefonen. I Livdjur online kan du som är kund lägga in din inköpsplan, lägga upp nya beställningar och se dina befintliga beställningar.

Till Livdjur online

Läs mer

Dokument

Vill du veta mer eller har frågor?

default_img

Livdjursförmedling gris

Telefon : 010-180 39 20

Lotta Henrysson

Livdjursförmedlare Gris

Telefon : 010–130 89 22