Hem / Om oss / Vårt uppdrag

Om oss

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att leda och driva utvalda frågor som utvecklar branschen. Tillsammans med våra partners utvecklar vi branschen för ökad lönsamhet i hela värdekedjan och skapar långsiktiga förutsättningar för svenskt gris-, nöt-, och lammkött.
Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta. Bolaget omsätter ca 170 milj och har ca 25 anställda.

Läs mer

Branschföreträdare och genetikexpert

Vår målsättning är att vara en enad röst för de större svenska slakterierna och effektivt skapa goda villkor för det svenska köttet. En del av det arbetet innebär att vi verkar för en ansvarfull och resurssmart produktion. Vi samarbetar med myndigheter och andra organisationer för att skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling och konkurrenskraft inom branschen.

Vi förser svenska grisproducenter med världsledande avelsmaterial. Genetiken köper vi in från några av de ledande avelsbolagen och erbjuder avelsmaterial från DanBred, Topigs Norsvin och HKScan. Genom vår försäljning av semin och livdjur får producenterna tillgång till de senaste avelsframstegen vilka bland annat bidrar till bättre foderutnyttjande, högre tillväxt och ökad kullstorlek.

Här på webbplatsen finns vår webbshop där du kan beställa förbrukningsvaror och grissemin när det passar dig. Du kan också beställa livdjur direkt online från någon av våra duktiga livdjursproducenter och ha koll på dina framtida beställningar.

– Vi ska verka för en växande, lönsam svensk köttproduktion som är klimatsmart och som stödjer god djurhälsa.

VD
Hans Agné

Vår historia

Svenska Köttföretagen bildades i november 2014 genom en sammanslagningen av Quality Genetics, Svenska Avelspoolen och Hudaryd Svinsemin och sedan dess har det hänt mycket och det effektiva arbetet har bara fortsatt.

Vi har avvecklat en seminstation och effektiviserat samarbetet mellan de två kvarvarande stationerna Hudaryd och Hållsta med en gemensam ordermottagning. Dessutom har företaget reducerat sin personalstyrka med en tredjedel och sett över alla administrativa funktioner för ett mer effektivt arbetssätt. Vi har också tagit fram enklare rutiner och system för beställning av semin, livdjur och förbrukningsvaror via internet. Idag är vi tillsammans med våra dotterbolag verksamma inom fler områden så som genetik, avel, rådgivning, bransch- och konsumentpåverkan. Svenska Köttföretagen tar tillsammans med sina dotterbolag och samarbetspartners ett övergripande ansvar för köttproduktionen i Sverige genom att verka i hela värdekedjan från producent till konsument.

Relaterat

Vill du veta mer?

Hans Agné

VD

Telefon : 010–130 89 01