Hem / Bransch / Marknadsanalys och statistik

Bransch

Marknadsanalys och statistik

Här har vi samlat vår försäljningsstatistik för gris – livdjur och semin. Här finns även en sammanställning av utvecklingen av slakten i Sverige för de djurslag vi representerar – gris, nöt och lamm.

Läs mer

Försäljningsstatistik för gris

Svenska Köttföretagen förser svenska grisproducenter med ett internationellt konkurrenskraftigt avelsmaterial genom försäljning av semin och livdjur. Vi sammanställer kontinuerligt statistik över vår försäljning. Ta del av senaste publicerade statistik för:

Svenska Köttföretagens seminförsäljning

Svenska Köttföretagens livdjursförsäljning

Statistikplattform för svenskt kött

2022 slaktades det ca 2,7 miljoner grisar, 410 000 nötkreatur och 230 000 får och lamm på landets slakterier. LRF Kött samlar veckovis uppdateringar om gris-, nöt-, och lammproduktion i Sverige. Statistikplattformen ger information som visar marknadstrenderna inom vår bransch. Statistiken med dess grafer är fria att använda, men tänk på att ange källan när du använder dem.

Du hittar Statistikplattform kött här!

Publicerad slaktstatistik

Slaktstatistik sammanställs per kvartal. Jordbruksverket rapporterar antalet slaktade gris, nöt och lamm samt slaktkroppsklassificering för djurslagen i de olika kategorierna:
Jordbruksverkets statistik om slaktade djur och klassning.

Jordbruksverkets marknadsstatistik

Jordbruksverket sammanställer uppgifter om priser och marknadsandel för svenskt kött. Du hittar deras senaste rapport med genomsnittliga avräkningspriser på gris, nöt och lamm under rubriken:
Jordbruksverkets statistik om priser och marknadsinformation för livsmedel – priser på kött och ägg.

Jordbruksverket sammanfattar marknadsbalanser i form av statistik för produktion, import, export, förbrukning och svensk marknadsandel kvartalsvis. Du finner senaste rapport under rubriken: Jordbruksverkets statistik om marknadsbalanser för kött, mjölk och ägg.

Läs mer

Relaterat

Vill du veta mer?

Hans Agné

VD

Telefon : 010–130 89 01

Åsa Bönnestig

Avelschef Gris

Telefon : 010–130 89 03