Hem / Bransch / Branschavgifter

Bransch

Branschavgifter

Branscherna för gris, nöt och lamm samverkar med en gemensam och bred finansiering av utvecklingsarbete för att stärka den svenska djuruppfödningen.

Läs mer

Medel samlas in för varje slaktat djur

Slakterierna och producentföreningarna inom gris, nöt och lamm stödjer slakteriernas insamlingsmodell, som innebär att för varje slaktat djur samlas medel in enligt tabellen nedan. Därför specificeras dessa branschavdrag på avräkningen till varje slaktdjursleverantör.

Relaterat

Avgifter

Utöver nedan avgifter betalar slakterierna 0,85 kr/slaktad gris för ursprungsverifiering av svenskt griskött för att säkra att kött som märks som svenskt i handeln också är det.

Gris, inkl sugga och galt Storboskap Kalv Lamm Get
Branschutveckling 3,50 kr 10,90 kr 10,90 kr
3,40 kr
Svenskt Kött från producenter 1 kr 5 kr 2 kr 1 kr 1 kr
Svenskt Kött från slakterier 1 kr 4 kr 2 kr 1 kr 1 kr
Stiftelsen Lantbruksforskning 1 kr 5 kr 5 kr 1 kr
Totalt 6,50
24,90 kr 19,90 6,40 2

Branschutveckling

Gård & Djurhälsan erhåller branschmedel för att arbeta med frågor kring djurhälsa och produktion till nytta för alla som föder upp gris, nöt eller lamm. Denna kollektiva finansiering gör att Gård & Djurhälsan kan arbeta med kollektiva nyttigheter på många områden, som till exempel djurhälsa och djurvälfärd, kunskapsförmedling samt samverkan och expertfunktion. Läs mer

Branschutvecklingspengen

En del av de insamlade pengarna går till en årlig utlysning som är öppen för alla som vill söka stöd till praktiska projekt för att utveckla näringarna inom gris, nöt och lamm. Utlysningen ska möta varje djurslags behov och utmaningar och bidra till lönsamhet i hela värdekedjan. Branschutvecklingspengen ökar näringens konkurrenskraft och stimulerar tillväxt inom svensk köttprouduktion. Läs mer