Hem / Klimat och kretslopp

Klimat och kretslopp

Svensk köttproduktion är en del av omställningen för mer hållbar livsmedelsproduktion i enlighet med Agenda 2030. För Svenska Köttföretagen är alla tre hållbarhetsperspektiven i fokus när vi driver frågor inom klimat och kretslopp.

Läs mer

Med rätt åtgärder klarar vi av att både bibehålla konkurrenskraft och steg för steg ta oss mot de nationella klimatmålen. Kött från Sverige har hög trovärdighet både vad gäller hållbarhet och djuromsorg, ett förtroende att värna och utveckla.

Läs mer

Dokument

Relaterat

Klimatåtgärder på slakteri

På slakterierna förfinas hela tiden arbetet kring hållbarhet. Ekonomisk- och miljömässig hållbarhet går många gånger hand i hand där samma åtgärder bidrar till såväl minskad klimatpåverkan som förbättrad lönsamhet.

Läs mer här

 

Klimatåtgärder på gård

På gården finns mycket som påverkar miljö och klimat, både negativt genom ökat klimatavtryck och positivt genom bidraget till viktiga ekosystemtjänster i samhället. Kretsloppstanken är en naturlig utgångspunkt i köttföretagares hållbarhetsstrategi.

Läs mer här

 

Klimatsmart protein- och aminosyraförsörjning

Under åren 2018-2021 har de Nationella handlingsplanerna för gris, nöt och lamm haft fokus på just klimat och kretslopp. Ett av fem målområden som diskuterats och utretts med representanter från hela värdekedjan är val och produktion av foder. Hur kan vi stimulera en ökad andel klimatsmart protein- och aminosyraförsörjning? Utgångspunkten har varit att ge goda exempel på odlade inhemska grödor, biprodukter från industri och hållbart producerad soja. Nu finns utvalda grödors innehåll av råprotein, lysin, metionin, dels och delvis förfruktsvärde, gödslingsbehov samt avkastning i kilo per hektar redovisade tillsammans med värde för koldioxidekvivalenter.  Läs mer här >>>

Vill du veta mer?

Hans Agné

VD

Telefon : 010–130 89 01