Hem / Klimat och kretslopp

Klimat och kretslopp

Svensk köttproduktion är en del av omställningen för mer hållbar livsmedelsproduktion i enlighet med Agenda 2030. För Svenska Köttföretagen är alla tre hållbarhetsperspektiven i fokus när vi driver frågor inom klimat och kretslopp.

Läs mer

Med rätt åtgärder klarar vi av att både bibehålla konkurrenskraft och steg för steg ta oss mot de nationella klimatmålen. Kött från Sverige har hög trovärdighet både vad gäller hållbarhet och djuromsorg, ett förtroende att värna och utveckla.

Läs mer

Relaterat

Klimatåtgärder på slakteri

På slakterierna förfinas hela tiden arbetet kring hållbarhet. Ekonomisk- och miljömässig hållbarhet går många gånger hand i hand där samma åtgärder bidrar till såväl minskad klimatpåverkan som förbättrad lönsamhet.

Läs mer här

 

Klimatåtgärder på gård

På gården finns mycket som påverkar miljö och klimat, både negativt genom ökat klimatavtryck och positivt genom bidraget till viktiga ekosystemtjänster i samhället. Kretsloppstanken är en naturlig utgångspunkt i köttföretagares hållbarhetsstrategi.

Läs mer här

 

Vill du veta mer?

Theres Strand

Vice VD

Telefon : 010–130 89 05

Ulrika Åkesson

AO Bransch

Telefon : 010–130 89 07