Hem / Bransch / Slakt i Sverige

Bransch

Slakt i Sverige

Slakterierna är belägna runt om i Sverige, från Luleå i norr till södra Skåne och de försöker alltid värna om det närproducerade köttet – av ekonomiska skäl, miljöhänsyn och omsorgen om djuren. Den absoluta merparten av de djur som slaktas i Sverige är födda och uppväxta på svenska gårdar. Det sker alltså väldigt få transporter av levande djur från andra länder för slakt i Sverige.

Djurens miljö är anpassad till deras behov och utformad på ett sådant sätt att djuren ska skyddas från smärta, lidande och negativ stress. Varje slakteri har ett brett ansvar som sträcker från djuromsorg och djurens välmående, till transport av djuren, bedövning och avlivning, till livsmedelshygien och slutligen hantverket vid styckning, mörning och charktillverkning.

Läs mer

Se filmen Hur djur blir till mat

Play icon

Från Luleå till södra Skåne

I Sverige finns det åtta större slakterier som står för ungefär 90% av slakten av nöt, gris och lamm. (cirka 85% av nötslakten, 95% av grisslakten, 60% av lammslakten). De övriga slakterierna är mindre och mer lokala, totalt finns det knappt 150 livsmedelsanläggningar som sysslar med slakt enligt Livsmedelsverket. Det rör sig om allt från gårdsslakterier till mellanstora slakterier. Under de senaste åren har två trender utvecklats, dels en trend mot färre och större enheter, men även en motsatt trend mot lokala små enheter. Det finns för och nackdelar med både små och stora anläggningar och alla behövs i ett avlångt land, där transporterna annars kan bli långa.

Slakterierna är belägna runt om i Sverige, från Luleå i norr till södra Skåne och de försöker alltid värna om det närproducerade köttet – av ekonomiska skäl, miljöhänsyn och omsorgen om djuren.

Den absoluta merparten av de djur som slaktas i Sverige är födda och uppväxta på svenska gårdar. Det sker alltså väldigt få transporter av levande djur från andra länder för slakt i Sverige. På de svenska slakterierna slaktades det under 2022 totalt 410 000 nötkreatur, cirka ca 2,7 miljoner grisar och 230 000 får och lamm på landets slakterier.

Det sker ingen större export av kött från Sverige. Den svenska produktionen täckte under 2022 endast 28% av konsumtionen av lammkött, 56% av konsumtionen av nötkött och 82% av konsumtionen av griskött. Resten av köttet som äts i Sverige importeras. I internationella sammanhang är den svenska slakterinäringen liten.

De svenska slaktvolymerna kan jämföras med några storskaliga producenter i EU:

  • Danmark 129.000 ton nöt, 1.581.000 ton gris, 1,6 ton lamm
  • Irland 622.000 ton nöt, 303.000 ton gris, 68 ton lamm
  • Belgien 277.000 ton nöt, 1.073.000 ton gris, 2,7 ton lamm
  • Nederländerna 459.000 ton nöt, 1.535.000 ton gris, 11,9 ton lamm
  • Spanien 666.000 ton nöt, 4.521.000 ton gris, 118 ton lamm
  • Tyskland 1.102.000 ton nöt, 5.342.000 ton gris, 24 ton lamm
  • Polen 564.000 ton nöt, 2.082.000 ton gris
  • Frankrike 1.460.000 ton nöt, 2.181.000gris, 81,4 ton lamm
  • Italien 809.000 ton nöt, 1.470.000 ton gris, 33 ton lamm
  • Sverige: 132.000 ton nöt, 231.000 ton gris, 5 ton lamm

Omfattande djurskyddslagstiftning

Vi har en av världens mest omfattande djurskyddslagstiftningar och varje slakteri ska arbeta för att djuren ska få bästa möjliga omhändertagande. Djurens miljö är anpassad till deras behov och utformad på ett sådant sätt att djuren ska skyddas från smärta, lidande och negativ stress.

All personal som hanterar levande djur ska ha relevant kompetens för sina arbetsuppgifter. Alla som hanterar levande djur på ett slakteri måste gå en utbildning som är godkänd av Jordbruksverket och ha ett så kallat kompetensbevis.

Sverige har ett totalförbud för slakt utan bedövning. Det gäller även vid olika former av religiös slakt. Kravet på bedövning finns med i Sveriges nationella lagstiftning, som ställer högre krav än EU:s regler.

Då slakten är i gång finns alltid Livsmedelsverkets veterinärer på plats för att kontrollera djurens allmäntillstånd. På de större slakterierna finns veterinär närvarande hela arbetsdagen på slakteriet.

Läs mer