Hem / Kvalitet och ursprung

Senast uppdaterad 2023-02-14

Kvalitet och ursprung

Svenskt kött produceras med starka mervärden. Dessa mervärden säkrar en hög efterfrågan av svenskt kött hos konsumenterna. En hög och jämn ätkvalitet samt ett säkrat ursprung är dock lika viktigt som svenskt kötts övriga mervärden. Därför jobbar Svenska Köttföretagen inom ett flertal områden som leder till ett säkert och gott kött.

 

Läs mer

Kundens behov är grunden

Det gäller att insatser och åtgärder alltid förankras i kundens behov. Svenska Köttföretagen driver flera insatser som syftar till att tydliggöra svenska gris-, nöt- och lammproducenters samt slakteriers affärsmöjligheter. Detta genom att stimulera till samarbeten genom värdekedjan som håller fokus på köttkvalitet och ursprung.

Läs mer

Kvalitetsstandard

Det finns ett stort värde i att hitta en standard för förväntad ätkvalitet från gård till butik och restaurang. Med en kvalitetstandard för kött ges god vägledning för svenska köttföretagare och det öppnar upp för affärsmodeller i värdekedjan som främjar ökad segmentering anpassad till olika kundbehov. Svenska Köttföretagen driver på forskning och formulerar åtgärder anpassade för svensk nöt- och lammköttsproduktion. 

Lammlyftet är ett innovationsprojekt inom EIP-Agri, med mål att sälja mer svenskt lammkött och öka lönsamheten för Sveriges lammproducenter. Projeketet har resulterat i en färdig standard: Meat Standard Sweden Lamm.  För närvarande pågår slutrapportering av motsvarande projekt inom svensk nötköttssproduktion, Meat Standard Sweden Nöt.

Ursprungsverifiering av griskött

Med ursprungsverifiering säkerställs att allt griskött som säljs som svenskt verkligen kommer från Sverige.  Alla konsumenter ska kunna känna sig trygga med sitt val av svenskmärkt griskött. 

Svenskt kött produceras inom ramen för en av världens strängaste djurskyddslagar, med mycket låg användning antibiotika och på ett klimatsmart sätt. Våra mervärden innebär att oredlighet gällande ursprungsland på köttprodukter förekommer. Nu finns en avancerad analysmetod för att säkerställa ursprung på svenskt griskött. Systemet är ett effektivt komplement till den livsmedelskontroll som redan bedrivs.  Läs mer

Vill du veta mer?

Hans Agné

VD

Telefon : 010–130 89 01