Hem / Bransch / Överenskommelser och riktlinjer / Bedömning av gödselförorenade slaktdjur

Överenskommelsen och riktlinjer

Bedömning av gödselförorenade slaktdjur

Tillsammans med slakterierna har Svenska Köttföretagen uppdaterat branschöverenskommelsen för bedömning av gödselförorenade nötkreatur med nya bilder och rekommendationer. Nedan finns två versioner, en för djurägare och en för slakteri.

Läs mer

Krav på rena djur

I EU:s hygienregler för kött ställs hårda krav på att djuren ska vara rena vid slakt. Ett gödselförorenat djur som slaktas kan innebära en allvarlig risk för folkhälsan. Även den svenska djurskyddslagen ställer tydliga krav på att nötkreatur ska hållas rena för en god djuromsorg.

På slakteriet kontrolleras djurens renhet av Livsmedelsverkets officiella veterinär. Finns det brister i renheten hos djuren informerar veterinären aktuell länsstyrelse som har det övergripande ansvaret för att djurskyddet kontrolleras.

Ladda ner branschöverenskommelse för lantbrukare respektive slakteri till höger.

Dokument

Vill du veta mer?

Hans Agné

VD

Telefon : 010–130 89 01