Hem / Djuromsorg / Afrikansk svinpest i Sverige

Senast uppdaterad 2023-09-21

Så arbetar vi med att bekämpa och begränsa ASF i Sverige

Afrikansk svinpest (ASF) har konstaterats i Fagersta och Norbergs kommuner i Västman­lands län. Det är en smitt­sam och dödlig sjuk­dom som drabbar vild­svin och tamgrisar men inte människor eller andra djur­slag.

Läs mer

Tänk på biosäkerheten

I sammanhanget är det viktigt att allmänt påminna om biosäkerheten i djurhållningen. Först och främst: Skydda din besättning mot kontakt med vildsvin.

Detta ska du som grisföretagare tänka på:

  • Se till att du själv, personal och besökare i dina djurstallar använder skyddskläder och tvättar händerna då de går in i stallarna.
  • Mata inte grisar med matrester.
  • Informera om vikten av säker mat- och matavfallhantering på arbetsplatsen.
  • Var noga med att ditt foder lagras vildsvinssäkert.
  • Lokalt skördat foder och halm i ett område med ASF är en riskfaktor för smitta till tamgrisar.
  • Rapportera upphittade vildsvinskadaver till rapporteravilt.sva.se

Aktuell information om läget i den smittade zonen.

Information om hur du förebygger smittspridning mellan vildsvin och tamgrisar.

Läs artikel om smittsäkrad besättning gris

Relaterat

Det cirka 100 kvadratkilometer stora området som inom smittad zon kallas ”kärnområdet” stängslas in. Syftet är dels att minska risken för att vildsvin som bär smitta lämnar området, dels att hålla andra vildsvin borta från området. I den smittade zonen, som omfattar även kärnområdet, finns regler som du ska följa för att hindra smitt­spridning.

Har du frågor om hur du ska agera i smittad zon kontakta, läs mer här.

Samordningsgrupper

Svenska Köttföretagen företräder slakterierna i flera olika arbetsgrupper som samordnas av våra myndigheter. Det är allt ifrån operativa arbetsgrupper för hantering av frågor som rör djurhållare, köttföretag och aktörer kopplade till dessa till samordning av kommunikation för att motverka att felaktiga fakta sprids till media och allmänhet.

Svenska Köttföretagen har även beredskap för eventuell utökad smittad zon som omfattar våra egna anläggningar, det vill säga våra seminstationer samt livdjursproducenter.

Kommunikation

I första hand hänvisas frågeställningar till ansvariga myndigheter som Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.
Svenska Köttföretagen företräder slakterierna i olika kontakter med media.

Vi kommunicerar relevant information till ägare, köttföretagare och grishållare genom redan upparbetade kanaler.

Har du frågor som berör ASF och slakt av tamgris?

Hans Agné

VD

Telefon : 010–130 89 01