Hem / Kvalitet och ursprung / Meat Standard Sweden Nöt

Kvalitet och ursprung

Meat Standard Sweden Nöt

Svenska Köttföretagen har koordinerat projektet som tagit fram en modell för att förutsäga köttkvalitet vid slakt. Branschföreträdare och forskare har tagit fram parametrar och gränsvärden för en kompletterande modell till EUROP-systemet. Modellen kallar vi Meat Standard Sweden nöt (MSS nöt).

MSS nöt har tagits fram genom finansiering från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, inom ramen för deras innovationssatsning EIP-Agri.

Läs mer

Möter behov om ökad selektering av nötkött

En högre och jämnare ätkvalitet på det svenska nötköttet skapar förutsättningar för en lönsam svensk nötköttsproduktion. Helt enkelt fler avsättningskanaler på en marknad som uttrycker ett behov av mer selektering mot högre och jämnare ätkvalitet. Med den nya modellen, MSS nöt, har vi verktyget att möta det behovet.

Ny modell förutsäger mörhet i nötkött

Projektidén har varit att MSS nöt ska hjälpa slakterierna att förutsäga förväntad köttkvalitet vid slakt och därmed kunna säkerställa att rätt köttbit hamnar hos rätt kund. Genom smaktester och litteraturstudier samt erfarenheter från andra svenska studier har vi, på vetenskaplig grund, tagit fram följande kriterier för att kunna förutsäga mörhet vid slakt:

  • Slaktkategori
  • Ålder vid slakt
  • Tillväxt innan slakt/hullpoäng
  • Fettgrupp
  • Slaktkroppsvikt
  • Renhet vid slakt
  • Marmoreringsgrad
  • Slaktkroppens pH 24 timmar efter slakt
  • Hängningsmetod
  • Mörningstid

Läs mer

Relaterat

För att testa modellen i stort och för att validera varje parameter och dess effekt på ätkvaliteten har två sensoriska tester genomförts. Dessa delar har Sveriges Lantbruksuniversitet gjort i samarbete med Högskolan i Kristianstad.
Läs mer här

Projektet har genomförts i nära samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet, Agroväst, Gård & Djurhälsan, Coop Sverige, HKScan samt Sveriges Nötköttsproducenter.

Modellen har tagits fram genom finansiering från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, inom ramen för deras innovationssatsning EIP-Agri. EIP står för det Europeiska Innovations Partnerskapet.

Vill du veta mer?

Hans Agné

VD

Telefon : 010–130 89 01