Hem / Kvalitet och ursprung / Meat Standard Sweden Nöt

Kvalitet och ursprung

Meat Standard Sweden Nöt

Meat Standard Sweden är ett projekt som är finansierat genom Landsbygdprogrammet och dess Innovationsstöd EIP-Agri. EIP står för det Europeiska Innovations Partnerskapet. 

Läs mer

Ny modell för köttkvalitet för nötdjur

Projektets syftet är att ta fram en ny modell som förutsäger köttkvalitet vid slakt för nötkreatur. Den nya modellen kommer att ge förutsättningar för en ännu bättre ätkvalitet på det svenska nötköttet. Då kan vi öka förutsättningarna för en lönsam svensk nötköttsproduktion genom att bredda avsättningskanalerna på en marknad som uttrycker ett behov av mer selektering mot högre och jämnare ätkvalitet. En förbättrad ätkvalitet ger ännu bättre möjligheter för den svenska nötköttsproduktionen att lägga till kvalitetsmervärden till de redan så viktiga hållbarhetsvärden som finns idag, till exempel god djurhälsa, minskad antibiotikaanvändning.

Modell från Australien förebild

Det finns några få olika modeller och kvalitetssäkringssystem i världen, som är inriktade på ätkvalitet. Meat Standard Australia (MSA) är den mest kända. MSA har under tjugo års tid aktivt arbetat med att utifrån konsumenters uppfattning av god ätkvalitet i olika länder bygga en modell som idag är väl etablerad och som har visat sig vara lönsam för de nötköttsproducenter och slakterier som valt att gå in i kvalitetsarbetet.

Projektet genomförs i nära samverkan med SLU, Agroväst, Gård & Djurhälsan, Coop Sverige, HKScan samt Sveriges Nötköttsproducenter.

Meat Standard Sweden finansieras av EIP-Agri. EIP står för det Europeiska Innovations Partnerskapet.

Relaterat