Hem / Bransch / Branschutvecklingspengen

Slakt

Sök stöd för utveckling av näringen

Sveriges köttbönder sätter årligen av tre miljoner kronor i form av Branschutvecklingspengen i syfte att utveckla näringarna inom gris, nöt och lamm. Utlysningen ska möta varje djurslags behov och utmaningar och samtidigt bidra till lönsamhet i hela värdekedjan.

Läs mer

Branschutvecklingspengen 2024 är öppen 1 mars till 30 april

Branschutvecklingspengen ökar näringens konkurrenskraft och stimulerar tillväxt inom svensk köttprouduktion. Med riktade insatser stärks kunskap och kompetens genom hela värdekedjan. Tillsammans ser vi till att vara i framkant vad gäller framtidens hållbara livsmedelssystem. Jobbar du som rådgivare, veterinär, producent, forskare eller entreprenör – ansökan för nionde utlysning stänger 30 april 2024.

Läs mer

Vem kan söka?

  • Du jobbar idag som rådgivare, veterinär, producent, forskare eller entreprenör
  • Din idé ska bidra till värdekedjans lönsamhet
  • Din idé ska vara till nytta för hela branschen och måste därför kommuniceras brett

Hur ansöker man?

Innan du ansöker om Branschutvecklingspengen så är det viktigt att noggrant läsa igenom de djurslagsvisa kriterierna. Fyll sedan i ansökningsformuläret senast den 30 april 2024. En bekräftelse på din ansökan kommer via mail inom ett par dagar.

Om kriterierna

Kriterierna sätts av beslutsgrupperna för respektive djurslag innan den årliga utlysningen genomförs. Inga projekt beviljas som inte möter de djurslagsvisa kriterierna. De gemensamma kriterierna för alla djurslagen är viktiga men inte avgörande för att få medel beviljade.

Glöm inte att noga beskriva hur du ska kommunicera resultatet av ditt projekt. En projektplan som innehåller syfte, bakgrund, vinst för näringen, genomförande, deltagande personer och organisationer samt tidsplan ska skickas med som bilaga till ansökan. Till kriterier och ansökningsformulär

Anslag fördelade mellan djurslag

Ansökningarna administrera av Svenska Köttföretagen. I beslutsgruppen finns representanter från Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Fåravelsförbundet och LRF Kött. Beslutsgruppen anger också vilka kriterier som gäller för utlysningen. Kriterierna är satta utifrån varje djurslags behov och utmaningar. Totalt finns 3 miljoner kronor att söka och anslagen fördelar sig mellan djurslagen efter inbetalda medel, vilket gör att projekt inom gris har cirka 65%, nöt har cirka 30% och lamm cirka 5% av totalsumman.

Kontakta gärna mig om du har frågor!

Hans Agné

VD

Telefon : 010–130 89 01