Hem / Bransch / Slakt i Sverige / Transport till slakteriet

Slakt i Sverige

Transport till slakteriet

För att få transportera djur måste man registrera sig som transportör hos Jordbruksverket, genomgå en utbildning och få ett transportörstillstånd. Fordonet ska också vara godkänt för det djurslag som ska transporteras.

Läs mer

Högst åtta timmar

Om djuren ska till slakt får de transporteras i högst åtta timmar inom Sverige. Om det i enstaka fall tar längre tid att komma fram till det närmaste slakteriet får det ta högst 11 timmar, men för det krävs dispens som kan ges i enstaka fall av Jordbruksverket.

Flera av de större slakterierna i Sverige har anställda transportörer, men många anlitar även åkerier som är specialiserade på att transportera djur. När djuruppfödarens djur lämnar gården och kliver ombord på transporten övergår ansvaret för djuren till transportören. Det ska finnas ett intyg som ska ha uppgifter om djurens identitet och anläggningen som djuren kommer ifrån.

Rena och friska djur

Varje djurs hälsotillstånd ska vara tillfredsställande, vilket innebär att de ska vara rena och friska. När djur ska transporteras gäller en mängd detaljerade regler, som kort kan sammanfattas med att de ska kunna skötas om under transport, vid behov ska man kunna skilja olika djur åt, djuren ska ha utrymme att ligga ner och ventilationen ska vara god. Transporten ska vara utformad så att djuren inte skadar sig, vare sig under färd eller vid i- och urlastning. Läs mer om regler kring transport av djur hos Jordbruksverket.

Strängare lagstiftning

Den svenska lagstiftningen om transport av djur är strängare än den gemensamma lagstiftningen för alla länder på EU-nivå. Inom EU är den maximala transporttiden i bättre utrustade fordon (liknande ovan svenska krav) för grisar 24 timmar under förutsättning att de har ständig tillgång till vatten. För nötkreatur, får och getter gäller 14 timmars transport, sedan 1 timmes vila med vatten att dricka och efter det max 14 timmars transport igen. Läs mer här

Det sker i form av ett intyg som ska ha uppgifter om djurets identitet och anläggningen som det kommer ifrån. Varje djurs hälsotillstånd ska vara tillfredsställande vilket innebär att de ska vara rena och friska, kunna stödja på alla sina ben och kunna gå in i transporten av egen kraft.

Vid uppstallning och drivning av djuren på slakteriet ska de hanteras lugnt:

  • Djuren ska ha tillräckligt med utrymme för att kunna flytta på sig och slakteripersonalen ska använda sig av deras flockinstinkt när de jobbar med djuren. På så sätt blir drivvägen tydlig för djuren. Om man använder hjälpmedel vid drivningen får de bara användas för att styra djuren. Djuren får aldrig hanteras på ett sätt som orsakar smärta och lidande.
  • Uppstallade djur ska ha tillgång till vatten och de ska ses till minst två gånger om dagen. Om djuren transporterats och stallats upp under sammanlagt mer än 12 timmar ska de utfodras. Djur som stallas upp över natten ska också ha strö i boxen och slaktas utan dröjsmål följande dag.