Hem / Bransch / Marknadsanalys och statistik / Livdjursförsäljning

Marknadsanalys och statistik

Livdjursförsäljning

Läs mer

Livdjursförsäljning

Statistiken är baserad på antalet djur som fakturerats varje vecka. Försäljningen är indelad i 12 veckoperioder, med intervallet 4, 4, 5 veckor.

Relaterat

Månadsstatistik

Försäljningen av livdjur ökade med 5,2% i april.

Ämne är den största kategorin och står för 47% av volymen.

Ackumulerat 2023:2022
Period 4 (april) 2023: -8,1%

Försäljning livdjur april 2023

Kvartalsstatistik

Livdjursförsäljningen har ökat med 20% kvartal 1 2023 jämfört med kvartal 4 2022.

Kvartalsförsäljning livdjur

Årsstatistik

Livdjursförsäljningen minskade med 14,7% 2022. Sett över en 10-årsperiod har livdjursförsäljningen minskat med 39%.

Trenden för livdjur har varit minskad försäljning av dräktiga djur och ökad försäljning av obetäckta kategorier. Under 2022 har även försäljningen av ämne minskat. Ämne är dock fortsatt den största kategorin med 46% av volymen sålda djur.