Hem / Bransch / Marknadsanalys och statistik / Livdjursförsäljning

Marknadsanalys och statistik

Livdjursförsäljning

Läs mer

Livdjursförsäljning

Statistiken är baserad på antalet livdjur – hybrider och eliter –  som fakturerats varje vecka. Försäljningen är indelad i 12 perioder, med intervallet 4, 4, 5 veckor.

Relaterat

Månadsstatistik

Försäljningen av livdjur minskade med 30,4% i mars.

Ämne är den största kategorin och står för 44% av volymen.

Ackumulerat 2024:2023
Period 3 (mars) 2024: -12,9%

Kvartalsstatistik

Livdjursförsäljningen ökade med 5,1% kvartal 1 jämfört med kvartal 4 2023.

Årsstatistik

2023 minskade livdjursförsäljningen med 11,8%.

Sett över en 10-årsperiod har livdjursförsäljningen minskat med 41%.

Årsstatistik per djurkategori