Hem / Grisgenetik / Genetik

Grisgenetik

Genetik

Svenska Köttföretagen är en distributör av genetik åt DanBred, HKScan, och Topigs Norsvin. Som kund hos oss kan du välja mellan 3 olika faderraser, TN Duroc, DB Duroc och HKScan Hampshire och 4 olika moderraser Lantras och Z-line från Topigs Norsvin och Lantras och Yorkshire från DanBred.

Slaktgrisarna i Sverige är oftast en tre-raskorsning, där modern är en två-raskorsning mellan Lantras och Yorkshire/Z-line och fadern är en Duroc eller Hampshire.

Läs mer

Genetikleverantörer

Svenska Köttföretagen är distributör av världsledande genetik från DanBred, HKScan och Topigs Norsvin.

På våra seminstationer finns galtar av 7 olika raser. Semingaltar som inte är födda i Sverige kommer till Sverige genom import av galtar från Norge eller produceras i Sverige via frusen semin från Danmark.

Om du vill veta mer om de olika genetikbolagen klicka på länkarna till höger.

Läs mer

Relaterat

DanBred

DanBred är ett världsledande avelsbolag som bedriver avelsarbete på Duroc, Lantras och Yorkshire. Avelsarbete på gris har bedrivits sedan slutet av 1800-talet i Danmark. DanBred var ett av de första avelsbolagen som använde sig av genomisk selektion i avelsarbetet.

För att värna det svenska hälsoläget i Sverige tar vi inte in levande djur från Danmark, utan importerar fryst sperma som används i en avelsbesättning i Sverige. Besättningen producerar hybrider till försäljning och  semingaltar till seminstationerna.  Alla galtar i Danmark som vi köper semin ifrån provtas för bland annat MRSA och PRRS. Även sperman som importeras provtas innan den används.

Om du vill veta mer om DanBred eller få information om hur du ska ta hand om grisar med DanBred genetik.

DanBred

HKScan

HKScan Sweden AB ansvarar för avel och utveckling av grisrasen Hampshire. HKScan innehar världens största Hampshirepopulation med den unika RN-genen som ger en överlägsen köttkvalité.

Avelsarbete på Hampshire har bedrivits i Sverige sen 1976. Idag bedrivs avelsarbetet i tre avelsbesättningar – två i Sverige och en i Norge. Svenska Köttföretagen köper galtar till seminstationen från alla tre besättningarna.

HKScan

Topigs Norsvin

Topigs Norsvin är ett världsledande avelsbolag som använder den senaste tekniken inom avelsarbetet, såsom skanning med datatomograf av levande galtar och genomisk selektion. Topigs Norsvin bildades 2014 genom en sammanslagning av det nederländska avelsbolaget Topigs och det norska avelsbolaget Norsvin.

Topigs Norsvin bedriver avel på flera olika raser. Avelsarbetet på de raser som vi använder i Sverige bedrivs i Kanada (Z-line) och Norge (Lantras och Duroc). I Norge finns en uppförökningsbesättning med Z-line som via semin från Kanada producerar galtar för den nordiska marknaden. Vi köper galtar av all de tre raserna från Norge till våra seminstationer. I Sverige finns livdjursbesättningar som producerar TN70 gyltor till försäljning på den svenska marknaden.

Topigs Norsvin