Hem / Kvalitet och ursprung / Meat Standard Sweden Lamm

Kvalitet och ursprung

Meat Standard Sweden Lamm

Lammlyftet samlade branschen och initierade arbetet med att ytterligare höja kvaliteten på svenskt lammkött. Något som behövs för att öka konkurrenskraften inom näringen. Det finns en efterfrågan på svenskt lamm och med en svensk kvalitetsstandard ökas mervärdet av att välja svenskt framför importkött. Ett konkret vetenskapligt grundat arbete har resulterat i att det  idag finns en svensk standard för lammköttskvalitet: Meat Standard Sweden lamm (MSS lamm).

Läs mer

Meat Standard Sweden Lamm omfattar parametrar som påverkar lammköttskvalitet. Detta oberoende av lammras eller uppfödningsmodell.
Ett ubildningsmaterial finns framtaget som beskriver på vilket sätt dessa parametrar påverkar ätkvalitet och hur du kan arbeta för att höja nivån på kvalitetsarbetet på gård och på slakteri.
Följande parametrar finns beskrivna i MSS Lamm verktyget:

  • Kön
  • Storlek på slaktkroppen
  • Konformation
  • Fettmängd
  • Ålder vid slakt
  • Levande tillväxt två veckor före slakt
  • Slaktkroppens renhet

Relaterat

MSS Lamm togs fram inom ramen för Lammlyftet, ett EIP-agri projekt. Där fanns hela produktionskedjan representerad. Följande företag och organisationer har varit delaktiga i arbetet: LRF, Svenska Fåravelsförbundet, Lammköttsproducenterna, SLU, Svenska Köttföretagen, HKScan, KLS Ugglarps, Gotlands Slagteri, Glada Fåret, Svenska Leicesterfårföreningen, Menigo, Martin&Servera och Svenskt Kött. Tjänster har köpts in från Hushållningssällskapet. Projektet är numera avslutat och kvalitetsstandarden MSS Lamm ägs och drivs av Svenska Köttföretagen.

Kontaktpersoner

Ulrika Åkesson

AO Bransch

Telefon : 010–130 89 07

Theres Strand

Vice VD

Telefon : 010–130 89 05