Hem / Grisgenetik / Genetik / Så väljer du genetik

Genetikval

Så väljer du genetik

Val av faderras är fritt – välj det som passar gårdens förutsättningar. När det kommer till moderras erbjuder vi moderrasgenetik från två av världens främsta genetikbolag, Topigs Norsvin och DanBred.

Läs mer

Så väljer du genetik 

För ökad valfrihet erbjuder vi sedan flera år genetik från tre olika genetikbolag. Vilket bolags genetik som passar din gård bäst är beroende på produktionsform och dina framtidsplaner. 

Behöver du mer kunskap om vårt sortiment, välkommen att kontakta oss eller prata med Gård & Djurhälsans veterinärer eller produktionsrådgivare. 

Alla dokument för dina val finns här till höger. Ladda hem och fyll i efter behov om du behöver teckna ett nytt avtal, ändra antalet suggor eller säga upp.

Val av moderraser

Till skillnad mot faderraserna så måste alla smågrisproducerande besättningar, oavsett rekryteringsform, göra ett aktivt val om man vill ha DanBred eller Topigs Norsvins genetik på sina suggor på gården.  En suggavgift betalas kvartalsvis per sugga i produktion (SIP). Har du inte betalat din suggavgift i tid kan du inte köpa semin eller livdjur. 

Suggavgiften finansierar genetikbolagens avelsarbete, och i Sverige är det Svenska Köttföretagen som ansvarar för att suggavgiften samlas in för respektive genetikbolag. Vi i vår tur rapporterar antalet suggor till genetikbolagen och betalar för det antal suggor vi har i Sverige.

Antalet suggor i produktion (SIP) ska skickas in till Svenska Köttföretagen. Suggantalet (suggor + gyltor) finner du till exempel i rapporter från WinPig. Förändringar i suggantalet ska göras skriftligt via ändringsblankett (se dokument till höger).  

 

– För att ta reda på hur många suggor man har som ska rapporteras in kan man antingen titta på måttet Årssuggor inkl gyltor på produktionsrapporten eller använda rapporten produktionsnivå sugg som används till suggpengen.

Avelschef Gris
Åsa Bönnestig

Stickprovskontroller genomförs årligen. Om det verkliga antalet skiljer sig för mycket kan efterdebitering ske.  

 

Ändringar och uppsägningar skickas till:

e-post: info@kottforetagen.se

brev:  Svenska Köttföretagen, Vasagatan 29, 541 31 Skövde 

Avtalstider moderraser 

Så länge du inte gjort ett aktivt val att byta genetik från Topigs Norsvin, som du har idag, är du fri att byta till DanBred när du vill inför varje kommande kvartal. 

DanBreds avtalstid är 12 månader, med en uppsägningstid på sex månader. Dvs du förbinder dig till att betala suggavgift i 12 månader, men du kan när som helst säga upp avtalet. Uppsägningstiden är 6 månader. 

Har man bytt till DanBred och vill byta tillbaka till Topigs Norsvin, gäller samma avtals- och uppsägningstider som för DanBred. 

Dokument

Relaterat

Val av faderras

Som kund hos oss kan du fritt välja vilken faderras som passar dig och din produktion. Det finns ingen avtalstid eller uppsägningstid vid byte av faderras, utan dessa kan ändras när som helst i mån av tillgång. Vill du byta eller testa en annan faderras kontaktar du vår ordermottagning som hjälper dig vidare.

Detta gäller för köp av semin med DanBred genetik

Om du vill använda DanBreds genetik behöver du teckna ett köpavtal med DanBred. Köpavtalet ger dig rätt att köpa semindoser med DanBred-genetik, men du förbinder dig inte till att köpa något. Avtalet är giltigt i 2 år och behöver därefter förnyas om man vill fortsätta köpa semin med DanBred-genetik. Detta hjälper ordermottagningen dig med.

Vill du veta mer?

Åsa Bönnestig

Avelschef Gris

Telefon : 010–130 89 03

Ida Grennborg

Ordermottagare

Telefon : 010–130 89 32