Hem / Bransch / Slakt i Sverige / Certifiering och kontroller

Slakt i Sverige

Certifiering och kontroller

Slakt av djur för livsmedel är en väl kontrollerad verksamhet. Ett slakteri är ålagt att följa en rad regler och lagar och blir kontrollerad av både länsstyrelser och Livsmedelsverk. Dessutom har kommunen kontroll av slakteriernas avlopp och vattenrening.

Läs mer

Väl kontrollerad verksamhet

Slakteriets verksamhet och omfattning regleras av ett övergripande miljötillstånd som utfärdas av länsstyrelsen. Det reglerar hur många ton som får produceras i anläggningen, så kallad koncession. Detta beslut vilar i sin tur på en miljökonsekvensbeskrivning som slakteriet har tagit fram och som godkänts av länsstyrelsen.

Produktionsanläggningarna är certifierade för livsmedelssäkerhet enligt FSSC och ISO. Utöver det har många slakterier frivilliga kvalitetscertifieringar enligt ISO 9001 samt en del även EKO och KRAV. Och när hela kedjan i processen är svensk används ursprungsmärkningen Kött från Sverige. Det betyder att all köttråvara kommer från gris, nöt och lamm som är fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige. Produkten är också tillverkad och förpackad i Sverige. En del produkter är även märkta med Svenskt Sigill.

Kontroll på slakteriet

Hela slaktprocessen bevakas av Livsmedelsverket, alltså av en oberoende myndighet.

Före slakt ska alla djur besiktas av en officiell veterinär som är anställd av Livsmedelsverket. Inspektörer på plats besiktigar djuren när de har lastats av transporten och tas emot av slakteriet, för att säkerställa att djuren mår bra och är i god kondition. De kontrollerar också att slaktprocessen följer svensk lagstiftning och slutligen kontrollerar assistenter köttets livsmedelssäkerhet och hygienen på anläggningen.