Hem / Djuromsorg / Svensk djurvälfärd i praktiken

Djuromsorg

Svensk djurvälfärd i praktiken

I Sverige skiljer sig synen på djur och djuruppfödning ofta från andra länder genom att man har en mycket hög ambition och kompetens när det gäller djuromsorg.

Läs mer

Förebyggande arbete

Djurhållningen ska ge djuren möjlighet att bete sig naturligt och skötsel och djurmiljö vara sådan att problem förebyggs istället för att man i efterhand försöker åtgärda problem som uppstår på grund av en dålig miljö för djuren. Svenska bönder har länge arbetat förebyggande med miljö, skötsel, hygien, djurhälsa och smittskydd.

Relaterat

Samarbete för djuromsorg och djurhälsa

Veterinärer och andra rådgivare besöker ofta gårdarna och arbetar tillsammans med lantbrukarna för att ytterligare förbättra djuromsorgen och djurhälsan. Svenska bönder är stolta över sina friska djur. Genom olika bekämpnings- och kontrollprogram har vi lyckats utrota eller effektivt kontrollera flera sjukdomar som finns i andra länder. Ett exempel är utrotningen av virussjukdomen BVD hos nötkreatur, ett annat är att vi lyckats hålla grissjukdomen PRRS utanför landets gränser. Detta har vi uppnått genom ett gott samarbete mellan veterinärer, bönder, branschen och myndigheter. Ett kvitto på att vi har lyckats är att vi använder minst antibiotika inom EU.

Omfattande lagstiftning

Det svenska samhällets syn på djur har också bidragit till att den svenska lagstiftningen på området är omfattande och ligger generellt på en högre nivå än EU:s och också på en högre nivå jämfört med länder utanför EU. Men oavsett vad lagstiftningen anger så är det djurskötaren som tar hand om djuret varje dag som är den viktigaste garanten för att djuren har det bra. Ett gott djuröga, stort djurintresse och hög kompetens är det som säkrar en god djuromsorg ute i den praktiska verksamheten. Svensk lagstiftning är också unik och viktig så till vida att alla lantbruksdjur utan undantag måste bedövas före avlivning. En mycket viktig djurskyddsfråga och en hjärtefråga för svenska bönder och slakterier.