Hem / Bransch / Branschutvecklingspengen / Ansökan om utbetalning

Ansökan om utbetalning

När du har genomfört ditt projekt är det dags att ansöka om utbetalning av medel. För att få ditt projektstöd utbetalat ska du ha följt din projektplan och de eventuellt särskilda villkor som anges i ditt beslut. Om du har ändrat genomförandet av ditt  projekt ska du ha meddela Svenska Köttföretagen skriftligt och fått ett nytt besked innan förändringarna genomförts. Resultatet av projektet ska offentliggöras via Svenska Köttföretagens hemsida. Därför är det viktigt att språket i din slutrapport är enkelt att läsa.

Endast kostnader som har uppstått efter den sista ansökningsdagen kan ersättas med medel från branschutvecklingspengen. När projektet är genomfört ska redovisade kostnader och finansiering gå jämt upp. Om det inte gör det så kan beviljade medel sänkas till samma summa som de redovisade kostnaderna uppgår till. Det händer också om det tillkommer finansiering som inte har angetts i budgeten för projektet. Alla kostnader som tillhör projektet ska redovisas var för sig. Det innebär att du ska kunna göra ett utdrag från bokföringen som endast innehåller de kostnader som tillhör projektet. Alla kostnader ska konfirmeras med fakturor, kvitto, biljetter, underlag för arbetade timmar och redovisning av körda mil.

Den viktigaste delen för att få din ersättning för ett branschutvecklingspengs projekt är att du har följt planen i ansökan och att du har genomfört den kommunikation som har angivits. Var därför noga med att utförligt beskriva hur projektet har genomförts och vad resultatet blev samt hur resultatet har förmedlats.

Dokument