Hem / Kvalitet och ursprung / Ursprungsverifiering av svenskt griskött

Kvalitet och ursprung

Ursprungsverifiering av svenskt griskött

Genom ursprungsverifiering säkerställs att allt griskött som säljs som svenskt verkligen kommer från Sverige.  Alla konsumenter ska kunna känna sig trygga med sitt val då de väljer svenskmärkt griskött.

Läs mer

Med modern DNA-teknik och branschsamverkan

Svenska Köttföretagen bidrar till trygghet genom ursprungsverifiering av svenskt griskött. Systemet är ett effektivt komplement till den livsmedelskontroll som redan bedrivs.

Svenskt kött produceras inom ramen för en av världens strängaste djurskyddslagar, med mycket låg användning av antibiotika och på ett klimatsmart sätt genom hög resurseffektivitet i produktionen. Våra mervärden innebär att oredlighet gällande verkligt ursprungsland på köttprodukter förekommer. För att värna våra svenska mervärden är kontinuerlig och säker kontroll av ursprung en viktig åtgärd.

Från Isotopmetoden till DNA

Det finns etablerade metoder för kontroll av ursprungsland på kött i butik i andra länder. Metoderna används även för ursprungskontroll på andra livsmedel än kött och i andra sektorer t ex inom träindustrin. De två metoderna är Stable Isotope Reference Analysis (SIRA) och DNA. I Sverige har vi använt SIRA- metoden med framgång men nu ser vi att vi vill utveckla systemet. Med DNA kan vi provta sammansatta produkter såsom korv och färs. Då en stor del av grisen går till charkproduktion är det extra viktigt att även dessa produkter ingår i provtagningen.

 Att DNA-metoden passar bra att använda i Sverige beror på att Svenska Köttföretagen är den enda aktör i Sverige som säljer semin. Det innebär alltså att vi har koll på en stor del av alla slaktgrisars DNA.  Men, det finns en hake och det är de galtar som finns och i vissa fall används ute på gårdarna.  För att komma åt deras DNA och få in det i DNA-databasen, behöver vi nu er hjälp.  Ju fler galtar vi får in i databasen, desto säkrare blir de resultat vi får fram när vi söker efter köttets ursprung!

Hallå där smågrisproducent!

Play icon

Genom att sätta ett öronmärke i galtarnas öra genereras ett prov med en bit av grisens öra. Detta prov skickas in till Svenska Köttföretagen och på så sätt kommer galtens DNA med i databasen. Vi kommer inte att använda provet till något annat än att säkra svenskt ursprung på griskött i butik och i framtiden även restauranger. Svenska Köttföretagen står för kostnaden för provtagningsutrustning och frakter. På ett webbinarium arrangerat av LRF Kött kan du få mer information om ursprungsverifieringen av svenskmärkt griskött och hur den nya metoden kommer att fungera. Seminariet hittar du här. 

Information om hur provtagning av galtar går till hittar du i menyn till höger. I dokumenten TST-provinstruktion och Beställningsblankett Galt TST 2 finns information om hur provtagningsutrustning beställs och hur provtagningen går till. Observera att galten öronmärks samtidigt som provet tas.

 

Dokument

Relaterat

Vill du veta mer?

Ulrika Åkesson

Chef AO Bransch

Telefon : 010–130 89 07