Hem / Kvalitet och ursprung / Ursprungsverifiering av svenskt griskött

Kvalitet och ursprung

Ursprungsverifiering av svenskt griskött

Genom ursprungsverifiering säkerställs att allt griskött som säljs som svenskt verkligen kommer från Sverige.  Alla konsumenter ska kunna känna sig trygga med sitt val då de väljer svenskmärkt griskött.

Läs mer

Svenskt kött produceras inom ramen för en av världens strängaste djurskyddslagar, med mycket låg användning av antibiotika och på ett klimatsmart sätt genom hög resurseffektivitet i produktionen. Våra mervärden innebär att oredlighet gällande verkligt ursprungsland på köttprodukter förekommer. För att värna våra svenska mervärden är kontinuerlig och säker kontroll av ursprung en viktig åtgärd.

Svenska Köttföretagen bidrar till trygghet genom ursprungsverifiering av svenskt griskött. Systemet är ett effektivt komplement till den livsmedelskontroll som redan bedrivs.

Så går ursprungsverifieringen till

Arbetet med ursprungsverifieringen utförs i samarbete med Eurofins Food&Feed Testing Sweden AB. Deras analys utläser det ”unika fingeravtryck” som skapas i köttråvaran när ett djur växt upp i Sverige. På samma sätt som polisen jämför ett fingeravtryck mot sitt register, kan vi jämföra köttråvarans unika svenska mönster mot vår omfattande ursprungsdatabas.

Metoden som används kallas för SIRA eller isotopmetoden. SIRA står för ”Stable Isotope Reference Analysis”. Metoden bygger på analyser av stabila isotoper* för fem olika grundämnen. Allt djuren äter och dricker innehåller stabila isotoper som avspeglas i köttet. Analyserna görs sedan på det vatten, protein och fett som finns i köttet. Sverige har, precis som alla andra länder, sin egen unika variant av hur vanliga de olika isotoperna är i förhållande till varandra. Som en följd av detta kommer kött från djur, uppfödda i olika länder eller i olika regioner, ge resultat som skiljer sig åt vid en SIRA-analys.

Vill du veta mer?

Theres Strand

Vice VD

Telefon : 010–130 89 05