Hem / Kvalitet och ursprung / Meat Standard Sweden Nöt / Poängbedömning enligt Meat Standard Sweden Nöt

Poängbedömning enligt Meat Standard Sweden Nöt

I modellen MSS nöt finns olika parametrar som påverkar köttkvaliteten, både styckningsdetaljernas storlek och köttets ätkvalitet. Varje parameter ger djuret olika poäng utifrån dess egenskaper och ju högre totalsumma, desto bättre förutsättningar för en god ätkvalitet. Utifrån mallarna för poängsättning kan du se vilken poäng (i de blå fälten) ditt djur får för varje enskild parameter och sedan räkna ut totalsumman med hjälp av beräkningsmatrisen.

Läs mer

Räkna på ditt eget slaktdjur

För att beräkna din Meat Standard Sweden poäng är det bara att klicka på knapparna som stämmer överens med dina slaktuppgifter. Den maximala poängen är 11 poäng. När en ruta är ifylld och ramen runt rutan är grön betyder det är utfallet är det bästa enligt Meat Standard Sweden Nöt. Om ramen är gul så är det bra men det kan finnas mer att göra. Blir ramen röd så finns det en förbättringspotential enligt Meat Standard Sweden. Har du en total poäng mellan 8 – 11 så säger vi grattis! Vill du läsa mer om hur dina slaktdjur kan få en ökad köttkvalitet så hänvisar vi till Meat Standard Swedens verktyg.

Vill du veta mer om hur poängen sätts kan du läsa mer här.

Typ:

Ålder:

Vikt:

Tillväxt:

Ph:

Marmorering:

Fettgrupp:

Mörning:

Hängning:

resultat: