Hem / Klimat och kretslopp / Svinn från gård till slakteri

20230705

Så jobbar vi för att minska svinn i hela värdekedjan

Ett av de globala miljömålen är att, till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd. Svenska Köttföretagen har ett stort engagemang i svinnfrågan.

Läs mer

Minska matsvinnet – öka andelen av djuret som går till livsmedel

Så stor andel av djuret som möjligt ska gå till livsmedel för att minska matsvinnet. För att kunna tillvara ta på så stor del av djuret som möjligt till livsmedel är det viktigt att hitta nya marknader, många gånger genom export av delar på djuret som av tradition inte konsumeras som livsmedel i Sverige, men som uppskattas i andra delar av världen. En detalj som till exempel är mycket efterfrågad i Asien är grissvans. Det är en unik svensk produkt eftersom man i de allra flesta länder klipper av svansarna på grisarna när de är små för att undvika svansbitning. Slakteriernas arbete med att tillvara ta på så mycket som möjligt av djuret har kommit långt, på till exempel grisen blir 70 procent mat och resterande 30 procent tas till vara på annat sätt.

Ta vara på biprodukter

Från ett djur som slaktas är förenklat produkten det som går till livsmedel. Det som inte blir livsmedel blir restprodukt och som i sin tur delas in det som kan användas till något annat, en biprodukt, och det som blir avfall. I enlighet med resurshierarkin för livsmedel ska så mycket som möjligt av det som inte kan bli livsmedel gå som djurfoder för att det är näst bästa alternativet. Idag finns det en ökande efterfrågan på djurmat av svenska råvaror till hundar och katter. Lungor, mellangärden, blod och flera andra slaktbiprodukter används tillsammans med torkade grisöron, trynen och svansar. Andra biprodukter är t.ex. svål som det utvinns protein (kollagen) från vilket används vid tillverkning av gelatin. Gelatin används i en mängd olika områden, men främst inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. Gelatin ingår i till exempel hudkrämer, läppstift och godis. Från nötkreatur, får och lamm användas huden och skinnen till bland annat bilklädsel och plädar. Det finns även animaliska biprodukter som torkas och mals till ett näringsrikt mjöl som ingår som råvara i ekologisk gödning och sprids på åkrarna i stället för konstgödning.

Samarbete för minskat matsvinn (SAMS)

Svenska Köttföretagen är medlemmar i SAMS (samarbete för minskat matsvinn). SAMS är en frivillig branschöverenskommelse där aktörer från alla delar av livsmedelskedjan samarbetar för att stoppa matsvinnet i Sverige. SAMS är också en del av regeringsuppdraget för minskat matsvinn. SAMS lanserades den 12 mars 2020 och består av aktörer från alla delar av livsmedelsvärdekedjan samt regeringsuppdraget för minskat matsvinn som drivs av Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Då matsvinn uppstår genom hela värdekedjan behöver lösningarna tas fram tillsammans. Theres Strand, Svenska Köttföretagen, sitter med i SAMS styrgrupp och är ordförande i en arbetsgrupp som jobbar för att minska förlusterna i värdekedjan för nötkött.

Relaterat

Vill du veta mer?

Ulrika Åkesson

Chef AO Bransch

Telefon : 010–130 89 07