Hem / Aktuellt / Ny uppdaterad utfodringsmanual för TN70

2023-10-17

Ny uppdaterad utfodringsmanual för TN70

TN70 fodermanual

Topigs Norsvin har nyligen publicerat en uppdaterad utfodringsmanual med nya riktlinjer för utfodring och hantering av TN70 - från rekryteringsgyltan till den vuxna suggan. Manualen bygger på de senaste rönen inom näringsbehov och prestationspotential för Topigs Norsvins grisar.

Nya riktlinjer i uppdaterad manual

Genetiska framsteg har över tid resulterat i fodereffektiva, snabbväxande och magra grisar. Dessa framsteg har förändrat näringsbehoven för rekryteringsdjur, dräktiga och digivande suggor samt deras kullar. Framstegen har skapat nya utmaningar när det gäller att optimera utfodringen av den moderna suggan. Topigs Norsvin har samlat omfattande data och utfört flera försök för att ta fram de nya näringsrekommendationerna för TN70. Manualen är utformad för att passa alla marknader.

Utfodringsmanualen understryker vikten av en korrekt utfodring och skötsel av de växande gyltorna, som utgör framtiden inom grisproduktionen. En korrekt omvårdnad av dessa djur från tidig ålder är avgörande för att uppnå deras maximala genetiska potential och har en avgörande effekt på deras livstidsproduktion. Dessutom är hållbarhet en central faktor, och manualen betonar vikten av att minimera miljöpåverkan genom att optimera utfodringsnormer och fodersammansättning i enlighet med suggans produktionsförmåga.

Manualen innehåller detaljerade riktlinjer för allt från utfodring och hantering till transport, vaccinationsprogram och urval av djur.

- "Vi är stolta över att presentera en uppdaterad utfodringsmanual som är resultatet av vår forskning och engagemang för att våra kunder ska lyckas med att utnyttja potentialen hos våra grisar. Vi hoppas att denna manual ska hjälpa våra kunder att optimera sina resultat."

Maria Malmström, Topigs Norsvin Maria Malmström, Senior Technical Advisor, Topigs Norsvin.

Justerade betäckningsmål

I den nya manualen har betäckningsmålen för TN70 justerats. Huvudfokus är att säkerställa att rekryteringsgyltorna på varje gård föds upp på ett sådant sätt att de vid betäckning uppnår optimal vikt och korrekt kroppsutveckling. För att uppnå dessa mål rekommenderar Topigs Norsvin noggrann övervakning och mätning av gyltornas ålder, vikt och ryggspäck, vilket är avgörande för att säkerställa att betäckningen sker inom de rekommenderade riktvärdena.

Rekommenderade riktvärden vid betäckning anges nedan:

 • Vikt vid betäckning: 150-170 kg
 • Ryggspäck: 11-13 mm
 • Ålder: 210-240 dagar – förutsätter att rätt vikt har uppnåtts
 • Antal brunster: Andra eller tredje brunsten
 • Tillväxt födsel-betäckning: >650 gram per dag

Utfodra efter suggans behov

Det finns ingen optimal utfodringskurva för suggor som hålls i gruppsystem. Istället är det viktigt att anpassa utfodringskurvorna efter en rad variabler såsom miljöförhållanden, suggornas ålder, ras, gruppstorlek, hälsotillstånd och framför allt suggornas kroppskondition. Man bör utforma utfodringen med omsorg och anpassa den individuellt för att säkerställa att suggorna återfår den kondition de förlorade under den tidigare digivningen och för att uppnå idealiska konditionsmål innan de går in i nästa digivningsperiod.

Utfodringskurvorna varierar beroende på suggornas behov och justeras bäst genom individuell anpassning baserad på suggans kroppsvikt och hull. Denna metod är nödvändig för att säkerställa suggornas välmående och produktionsoptimering.

En utmaning som ofta uppstår är överutfodring av dräktiga suggor, både när det gäller energi och lysin. Överutfodring leder till att suggorna blir onödigt stora, vilket kan resultera i ökad viktförlust under digivningen och en magrare kroppskondition hos äldre suggor.

För dräktiga suggor som har fött flera kullar är det avgörande att anpassa utfodringen utifrån de hullförluster de har fått under den föregående digivningsperioden. Målet är att suggorna har önskat hull innan de flyttas till grisningsboxarna. Det innebär att suggor som är för tunna bör ges ökad fodermängd medan något fetare suggor bör ha sin fodertillförsel begränsad. Behoven under dräktigheten grundar sig på vikt- och ryggspäcksmålen enligt Tabell 25 i manualen.

Utfodring under digivning

Under digivningsperioden är det viktigt att ge suggorna den rätta näringen för att uppfylla behoven hos både suggan och hennes kull. Suggor med större kullar kräver särskild uppmärksamhet, eftersom de producerar mer mjölk, och har större viktökning hos kullarna. De har därför ett högre näringsbehov jämfört med suggor med mindre kullar. För att upprätthålla hög avvänjningsvikt har kraven på lysinnivå i digivningsfodret ökat.

Det är dock viktigt att vara försiktig när man höjer lysinnivån, särskilt under själva grisningsperioden. Höga nivåer kan skapa problem för suggan och kullarna. Därför rekommenderas användningen av ett övergångsfoder för att smidigt anpassa suggans kost och undvika överbelastning.

För de producenter som inte använder övergångsfoder är det en god idé att minska foderransonen 1-2 dagar innan förväntad grisning och erbjuda kostfibrer under denna period. Denna metod kan hjälpa till att hantera näringsintaget och minska risken för eventuella problem under själva grisningen.

Utfodringen under digivningen är av avgörande betydelse för att säkerställa suggornas och kullarnas välmående och därmed optimera resultat i grisproduktionen. Genom att anpassa utfodringen efter kullarnas storlek och behov kan uppfödaren förvänta sig en bättre överlevnad och tillväxt hos smågrisarna samt en mer hälsosam sugga.

Här kan du läsa manualen i sin helhet: TN70 manual

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung