Hem / Aktuellt / Dags att livsmedelsstrategin blir verkstad

2024-03-15

Dags att livsmedelsstrategin blir verkstad

I veckan som gick riktade regeringen ljus mot svenskt jordbruk och livsmedelsproduktion. Först genom ett möte med företrädare för primärproduktion i Sverige. Bakgrunden är den oro som råder bland lantbrukare i Europa. Senare i veckan sammankallade man dessutom till första mötet med Livsmedelspolitiska Rådet.

Regeringen understryker värdet av dialog och inspel från näringen i sitt pressmeddelande. Efter mötet med lantbrukets företrädare kan vi i sociala medier läsa kommentarer från köttbranschens representanter som var på plats i Rosenbad för mötet med statsminister Ulf Kristersson och landsbygdsminister Peter Kullberg:

–  Vi måste få bygga lönsamhet för att kunna stå emot riskerna runt om oss och klara omställningen.
Johan Eriksson, Sveriges Grisföretagare

– En ändrad attityd kring lantbrukets frågor är nödvändig, och att förändringar måste märkas på gårdsnivå.
Gudrun Haglund Eriksson, Svenska Fåravelsförbundet

– Nu ser vi fram emot Livsmedelsstrategin 2.0 och att det också ger avtryck i regeringens budget.
Henrik Lander, Sveriges nötköttsproducenter

Samma vecka, i onsdags, sammankallades Livsmedelspolitiska Rådet, som består av verkställande direktörer för några av de största livsmedelsindustriföretagen och branschorganisationerna. De har nu det viktiga uppdraget ett arbeta vidare utifrån tusentalet inspel som kommit in till ny handlingsplan för livsmedelsstrategi 2.0.

Det handlar om att ge förutsättningar för en ökad svensk livsmedelsproduktion, säger Peter Kullgren i Regeringens pressmeddelande efter mötet med det nyinrättade Rådet. Det är ett omfattande och komplext arbete att omvandla de inkomna inspelen till effektiva och ändamålsenliga åtgärder som leder till stärkt konkurrenskraft, bättre lönsamhet och därmed ökad livsmedelsproduktion.

- Nu gäller det att politik och näring med fart formar genomförandeplanen. Många företagare i köttbranschen har det riktigt tufft just nu. Det är dags att livsmedelsstrategin blir verkstad.

VD
Hans Agné

Enligt Regeringens pressmeddelande planerar man att ha beslutsunderlag klart för uppdateringen av livsmedelsstrategin hösten 2024.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung