Hem / Aktuellt / Galtteststationen Delta Norge klar att tas i bruk

2024-06-19

Galtteststationen Delta Norge klar att tas i bruk

Den 13 juni 2024 invigde Topigs Norsvin sitt nya test- och innovationscenter, galtteststationen Delta Norge. Testkapaciteten ökar därmed från dagens 3 000 till 5 000 galtar per år. Avancerad kamerateknologi tillsammans med CT-skanning och foderregistreringar kommer att öka de genetiska framstegen med ytterligare tio procent och främja forskning om djurvälfärd, robusthet och hållbarhet. Delta Norge kommer bidra till att minska grisars miljöpåverkan genom effektivare foderanvändning och lägre utsläpp av växthusgaser, tack vare de genetiska framstegen.

Delta Norge representerar ett stort steg framåt för hållbar och effektiv grisproduktion och säkerställer att Topigs Norsvins avelsarbete ligger i framkant. De genetiska framstegen kommer att öka med tio procent extra, särskilt inom fodereffektivitet och daglig tillväxt. Det innebär att mindre mängd foder behövs och att mindre markareal behöver användas för foderproduktion vilket bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser från grisköttsproduktionen. Med över 150 miljoner Topigs Norsvin-grisar världen över kommer detta att leda till en betydande minskning av miljöpåverkan.

CT-skannern som idag finns på den gamla galttesten kommer att flyttas till Delta Norge och den kommer fortsätta att bidra till genetiska framsteg och forskningsarbetet om robusthet, djurvälfärd och hållbarhet. Alla boxar kommer att övervakas dygnet runt med kameror. På längre sikt kommer det att vara möjligt att selektera för nya egenskaper tack vare användningen av kamerateknologin. Exempel på sådana egenskaper är förbättrad djurvälfärd och socialt beteende.

Galtarna kameraövervakas
Stallets utformning

Delta Norge innehåller 11 testavdelningar med 12 boxar i varje avdelning. Boxarna är utformade enligt norska regler och består av 12,5 m² fast yta och 6,5 m² spaltyta, totalt 19 m². Alla boxar är utformade likadant för att skapa en så lik testmiljö som möjligt. I varje box kommer det att finnas 12 TN Duroc eller Lantrasgaltar. Ovanför varje box sitter en kamera som övervakar varje galt.

Box med plats för 12 galtar

Alla boxar är utrustade med en kombinerad vikt- och foderstation. Galtarnas vikt och foderintag registreras på individnivå med hjälp av elektroniska RFID-öronmärken.

Osborne FIRE kombinerad vikt- och foderstation (FIRE = Feed Intake Recording Equipment).
Galtarna

När galtarna kommer till galttesten får de ett elektroniskt öronmärke. Öronmärket används för att registrera hur mycket foder de äter och hur mycket de väger. När galten väger 120 kg blir den exteriörbedömd och CT-skannad. De bästa galtarna sätts in på seminstationen i Norge eller exporteras till bland annat våra seminstationer i Sverige.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung