Hem / Bransch / Branschutvecklingspengen / Beviljade projekt / Beviljade medel 2020

Beviljade medel 2020

Här är de medel som beviljades för Branschutvecklingspengen 2020. De projekt där ytterligare beskrivningar eller resultat finns har länkar vidare.

Läs mer

Urvalskriterier 2020

Nytt för i år är att kriterierna skiljer sig åt mellan djurslagen gris, nöt och lamm. Kriterierna är satta utifrån varje djurslags behov och utmaningar.

Kriterier för utlysning för gris

  • Konsumtionshöjande åtgärder för svenskt griskött

Kriterier för utlysning för nöt

  • Projekt som leder till ökad lönsamhet, såväl på gårdsnivå som inom näringen för nötkött
  • Projekt som säkrar fortsatt låg förbrukning av antibiotika inom svensk nötköttsproduktion
  • Projekt som leder till förbättrat klimatavtryck och ökad hållbarhet inom svensk nötköttsproduktion
  • Projekt som marknadsför den svenska modellen och de mervärden som finns inom svensk nötköttsproduktion

Kriterier för utlysning för lamm

  • Undersöka möjligheten att införa en extra slaktkategori på svenska slakterier mellan lamm och får

Gemensamt för alla djurslag

  • Projekt som är innovativa och nytänkande
  • Projekt som uppmuntrar samarbete mellan flera aktörer som genomför projekten och bidrar till finansiering
  • Projekt som bidrar till lönsamhet i hela värdekedjan

De beviljade projekten ska stötta de nationella Handlingsplanerna och bidra till en ökad lönsamhet inom branscherna för gris, nöt och lamm. En beslutsgrupp bestående av Svenska Köttföretagen, Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Fåravelsförbundet och LRF Kött har beslutat om vilka projekt som har beviljats medel.

Relaterat

Beviljade medel 2020

SökandeVad avser projektet?Djurslag
Anna Jamieson, Tumbo Adventures

Uppdatering av innehållet i läroboken Nötkött

Nöt
Karin Persson Waller, SVA

Fästingburna sjukdomar – ett hot mot betande nötkreatur i ett varmare klimat

Nöt
Serina Ahlgren, RISE AB

Att sätta siffror på biodiversitet – en förstudie

Nöt
Mikaela Jardstedt, SLU

Metanreducerande fodertillskott till nötkreatur – kostnad i olika uppfödningsmodeller i nötkött

Nöt
Jeanette Elander, Sveriges Grisföretagare

Kommunikation/Marknadsföring/Ökad konsumtion Svenskt Griskött

Gris
Theres Strand, Svenska Köttföretagen

Förbättrad kvalitet på detaljer av svenskt griskött som används till charkproduktion

Gris
Theres Strand, Svenska Köttföretagen

Minskad viktspridning inom svensk grisproduktion för jämnare detaljer som leder till en ökad konsumtion av svenskt griskött

Gris
Theo den Braver, Gård & Djurhälsan

Ungfår! Vinst eller förlust?

Lamm
Viktoria Östlund, LRF

Lammlyftet 2,0

Lamm

Vill du veta mer?

Ulrika Åkesson

Chef AO Bransch

Telefon : 010–130 89 07