Hem / Bransch / Branschutvecklingspengen / Beviljade projekt / Beviljade medel 2018

Beviljade medel 2018

Här är de medel som beviljades för Branschutvecklingspengen 2018. De projekt där ytterligare beskrivningar eller resultat finns har länkar vidare.

Läs mer

Urvalskriterier 2018

I år ökar vi fokus på projekt som leder till förbättrat klimatavtryck och en ökad hållbarhet inom svenskt nöt-, gris- och lammproduktion samt projekt som ökar kommunikationen runt hållbarhets- och klimataspekterna inom svensk köttproduktion. Det kan handla om kommunikation av klimateffekter, idéer för energieffektivisering eller andra sätt att utveckla och tydliggöra svensk köttproduktions fördelar vad gäller miljö och klimatpåverkan.

Utlysningen av medel riktar sig till projekt med följande syften och minst tre av nedanstående punkter måste vara uppfyllda för att finansiering ska medges:

 • Projekt som leder till förbättrat klimatavtryck och ökad hållbarhet inom svensk nöt-, gris- och lammköttproduktion samt kommunikation kring desamma
 • Kunskapsöverföring inom svensk lammköttsproduktion
 • Åtgärder som förbättrar svensk lammarknad
 • Öka lönsamheten, såväl på gårdsnivå som inom näringarna, för gris, nöt och lamm
 • Säkra fortsatt låg förbrukning av antibiotika inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Säkra fortsatt hög djurhälsa och djurvälfärd inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Bidra till en effektivare svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Bidra till minskade kostnader på gårdsnivå inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Innovativt och nytänkande
 • Praktiskt inriktade försök
 • Marknadsföra den svenska modellen och de mervärden som finns inom varje djurslag
 • Samarbete inom branschen genom fler aktörer som genomför och finansierar projektet.

Relaterat

Beviljade medel 2018

Sökande Vad avser projektet? Djurslag
Claudia Dillman, Svenska Fåravelsförbundet Nappaprojektet – för att få en bra ekonomi på vita skinn Lamm
Johanna Bengtsson, Handlingsplan Nöt, AG Produktion Rådgivarutbildning Nötköttsproduktion Nöt
Anett Seeman, Gård & Djurhälsan Friska kalvar med hög tillväxt i effektiva systemet – Erfarenheter från fältet Nöt
Anna Jamieson, Sveriges Nötköttsproducenter Vasst Nöt
Anna Molander, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Kurser för Produktionsrådgivare Gris
Maria Malmström, Griskonsult Samlad ansökan till kurser och utbildning för djurskötare 2018 Gris
Anne-Charlotte Olsson, SLU Utveckling av rekommendationer för effektiv klövverkning av suggor
Gris
Katarina Rydén, Sveriges Grisföretagare
Baskurs Gris Gris
Mattias Espert, Sveriges Grisföretagare Annonsering – den svenska grisen Gris
Theres Strand, Handlingsplan Gris, AG Produktion Expertgruppernas turné – Kunskapsförmedling från 30 för 550
Gris
Theres Strand, Svenska Köttföretagen Vad händer med grisen vid slakt Gris