Hem / Bransch / Branschutvecklingspengen / Beviljade projekt / Beviljade medel 2021

Beviljade medel 2021

Här är de medel som beviljades för Branschutvecklingspengen 2021. De projekt där ytterligare beskrivningar eller resultat finns har länkar vidare.

Läs mer

Urvalskriterier 2021

Kriterier för utlysning för gris

 • Konsumtionshöjande åtgärder för svenskt griskött
 • Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd
 • Kriterier för utlysning för nöt
 • Projekt som ökar kunskapen och föreslår åtgärder för att minska slaktanmärkningar hos nötkreatur
 • Byggnader och inredning för nötkreatur som är innovativ och bidrar till ökad djurvälfärd, lönsamhet och hållbarhet
 • Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd

Kriterier för utlysning för lamm

 • Projekt som leder till ökad lönsamhet, såväl på gårdsnivå som inom näringen för får och lamm
 • Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd

Gemensamt för alla djurslag

 • Ska vara innovativa och nytänkande
 • Gärna innebär samarbeten mellan flera aktörer både vad gäller genomförande och finansiering
 • Bidrar till lönsamhet i hela värdekedjan

Relaterat

Beviljade medel 2021

Sökande Vad avser projektet? Djurslag
Erika Geijer, Gård & Djurhälsan Defined daily dose (DDDvet) – ett nytt koncept för att beräkna antibiotikaanvändningen inom svensk nötköttsproduktion Nöt
Anett Seeman, Gård & Djurhälsan Robusta kalvar – Högre förmedlingsvikt för bättre djurvälfärd Nöt
Jeanette Elander, Sveriges Grisföretagare Utveckling av ökad djurvälfärd, lönsamhet och produktion inom svensk grisproduktion Gris
Sarah Johansson, Kråkerum Agrikonsult AB Branschdagar för rådgivare och tjänstepersoner inom grisnäringen Gris
Jeanette Elander, Sveriges Grisföretagare Kommunikation/Marknadsföring/Ökad konsumtion Svenskt Griskött Gris
Ann-Sofie Bergqvist, SLU Förbättrad utformning för att anpassa svenska grisningsboxar till stora kullar Gris
Amanda Reneby, Gård & Djurhälsan Grisföretagardagarna 2021 Gris
Rebecka Westin, SLU Innovativa stallsystem för slaktgrisar i storgrupp – framgångsfaktorer och fallgropar Gris

Vill du veta mer?

Theres Strand

Vice VD

Telefon : 010–130 89 05