Hem / Bransch / Branschutvecklingspengen / Beviljade projekt / Beviljade medel 2016

Beviljade medel 2016

Här är de medel som beviljades för Branschutvecklingspengen 2016. De projekt där ytterligare beskrivningar eller resultat finns har länkar vidare.

Läs mer

Urvalskriterier 2016

Syftet med Branschutvecklingspengen är att genom finansiering av utvecklingsprojekt stärka svensk köttproduktion. Beviljade projekt ska ha en direkt påverkan på ökad lönsamhet samt även stötta genomförandet av handlingsplanerna för respektive djurslag.

Utlysningen av medel år 2016 riktar sig till projekt med följande syften och minst tre av nedanstående punkter måste vara uppfyllda för att finansiering ska medges.

  • Öka lönsamheten inom näringen
  • Säkra fortsatt låg förbrukning av antibiotika
  • Säkra fortsatt hög djurhälsa och djurvälfärd
  • Bidra till en ökad lönsamhet på gårdsnivå
  • Bidra till en effektivare produktion
  • Bidra till minskade kostnader på gårdsnivå
  • Innovativt och nytänkande
  • Praktiskt inriktade försök
  • Marknadsföra den svenska modellen
  • Samarbete inom branschen genom fler aktörer som genomför och finansierar projektet

Relaterat