Hem / Bransch / Branschutvecklingspengen / Beviljade projekt / Beviljade medel 2023

Beviljade medel 2023

Här är de medel som beviljades för Branschutvecklingspengen 2023. De projekt där ytterligare beskrivningar eller resultat finns har länkar vidare.

Läs mer

Urvalskriterier 2023

Kriterier för utlysning för gris

 • Konsumtionshöjande åtgärder för svenskt griskött
 • Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd
 • Projekt som leder till ökad lönsamhet, såväl på gårdsnivå som inom näringen för gris

Kriterier för utlysning för nöt

 • Konsumtionshöjande åtgärder för svenskt nötkött
 • Projekt som leder till ökad andel korsningskalvar med köttras i mjölkbesättningar
 • Åtgärder som leder till ökad lönsamhet, såväl på gårdsnivå som inom näringen för nötkött
 • Ny kunskap om modern och lönsam stutuppfödning

Kriterier för utlysning för lamm

 • Projekt som leder till ökad lönsamhet, såväl på gårdsnivå som inom näringen för får och lamm
 • Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd

Gemensamt för alla djurslag

 • Ska vara innovativa och nytänkande
 • Gärna innebär samarbeten mellan flera aktörer både vad gäller genomförande och finansiering
 • Bidrar till ökad lönsamhet i hela värdekedjan
 • Bidrar till ökad djurvälfärd och resurseffektivitet

Relaterat

Beviljade medel 2023

Sökande Vad avser projektet? Djurslag
Louise Rydberg, Svensk Köttrasprövning Identifiering av teknik för individuell registrering av foderkonsumtion på individprövningsstationen Gunnarp Nöt
Göran Johansson, NAB Spermatappning för renrasanvändning
Nöt
Mikaela Lindberg, SLU
Intensiv mjölkrasstut – ett alternativ till ungtjur? Nöt
Sofia Werner Hallgren, Växa Inspirationsträffar avelstrategi med kött på mjölk Nöt
Sofie Johansson, Gård & Djurhälsan Kalvkalaset 2024 Nöt
Sofie Johansson, Gård & Djurhälsan
Utnyttja stutens styrkor på din gård Nöt
Sofie Johansson, Gård & Djurhälsan
Grisföretagardagen 2023 Gris
Sofie Johansson, Gård & Djurhälsan Tvätta rätt! Gris
Sara Johansson, Kråkerum Agrikonsult AB Branschdagar 2023-2024 Gris
Jeanette Elander, Sveriges Grisföretagare Ventilation och stallmiljö – utbildning för djurägare och medarbetare
Gris
Johan Eriksson, Sveriges Grisföretagare Kommunikation/Marknadsföring/Ökad konsumtion av Svenskt Griskött Gris
Maria Malmström, Maria Malmström Griskonsult Samlad ansökan av medel till kurser och utbildning Gris 2023 Gris
Per Wallgren, SVA Kontroll av dysenteri i svenska grisbesättningar Gris
Ulrika Åkesson, Svenska Köttföretagen Förstudie Svenskt Lamm Lamm
Isabel Moretti, Svenskt Kött Opinionsbildning NNR 2023 Alla

Vill du veta mer?

Theres Strand

Vice VD

Telefon : 010–130 89 05