Hem / Bransch / Branschutvecklingspengen / Beviljade projekt / Beviljade medel 2017

Beviljade medel 2017

Här är de medel som beviljades för Branschutvecklingspengen 2017. De projekt där ytterligare beskrivningar eller resultat finns har länkar vidare.

Läs mer

Urvalskriterier 2017

Syftet med Branschutvecklingspengen är att genom finansiering av utvecklingsprojekt stärka svensk köttproduktion. Beviljade projekt ska ha en direkt påverkan på ökad lönsamhet samt även stötta genomförandet av handlingsplanerna för respektive djurslag.

I år riktade sig utlysningen till projekt med följande syften och minst tre av nedanstående punkter måste vara uppfyllda för att finansiering ska medges.

 • Kommunikation runt svenskt nötkött och klimat samt projekt som leder till klimateffektiviseringar inom svensk nötköttsproduktion
 • Kunskapsöverföring inom svensk lammköttsproduktion
 • Åtgärder som förbättrar svensk lammköttsmarknad
 • Öka lönsamheten inom näringarna för gris, nöt och lamm
 • Säkra fortsatt låg förbrukning av antibiotika inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Säkra fortsatt hög djurhälsa och djurvälfärd inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Bidra till en ökad lönsamhet på gårdsnivå inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Bidra till en effektivare svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Bidra till minskade kostnader på gårdsnivå inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Innovativt och nytänkande
 • Praktiskt inriktade försök
 • Marknadsföra den svenska modellen
 • Samarbete inom branschen genom fler aktörer som genomför och finansierar projektet

Relaterat

Beviljade medel 2017

Sökande Vad avser projektet? Djurslag
Theo den Braver, Gård & Djurhälsan Best Practice – från forskning till fält Lamm
Katinca Fungbrant, Gård & Djurhälsan Diagnos vid oplanerade utgångar av tjurar i liggbåsbesättningar Nöt
Åsa Lundberg, Växa Sverige Ökad kunskap om infektioner orsakade av Mycoplasma bovis
Nöt
Anna Molander, Hushållningssällskapet Kurser för produktionsrådgivare gris 2017/2018 Gris
Lena Eliasson-Selling, Gård & Djurhälsan Nyckeltal för antibiotikaanvändning mätt som ”Andel behandlade individer” i svenska grisbesättningar Gris
Maria Malmström, Griskonsult Förmans utbildning gris och Djurskötare utbildning Gris
Lina Hidås, Gård & Djurhälsan Grisföretagardagen 2017 Gris
Linda Lundberg, Svenska Köttföretagen Ny genetik – nya förutsättningar Gris
Anna Kilsby, Gård & Djurhälsan Handlingsplan Zink Gris

Vill du veta mer?

Ulrika Åkesson

Chef AO Bransch

Telefon : 010–130 89 07