Hem / Bransch / Branschutvecklingspengen / Beviljade projekt / Beviljade medel 2024

Beviljade medel 2024

Här är de medel som beviljades för Branschutvecklingspengen 2024. De projekt där ytterligare beskrivningar eller resultat finns har länkar vidare.

Läs mer

Urvalskriterier 2024

Gemensamma kriterier

 • Innovativa och nytänkande
 • Gärna innebära samarbeten mellan flera i genomförande och finansiering
 • Bidra till ökad lönsamhet i hela värdekedjan
 • Bidra till ökad djurvälfärd och resurseffektivitet

Kriterier för utlysning för gris

 • Produktionshöjande åtgärder som bidrar till en stärkt svensk försörjningsförmåga.
 • Konsumtionshöjande åtgärder för svenskt griskött.
 • Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd.
 • Projekt som leder till ökad lönsamhet, såväl på gårdsnivå som inom näringen för gris.

Kriterier för utlysning för nöt

 • Ökad kunskap om hur vi hanterar Mycoplasma Bovis.
 • Ökad kunskap med verktyg för hur avvanda di- och mjölkraskalvar hanteras för optimal tillväxt och hälsa.
 • Ökad kunskap med verktyg för ökad djurhälsa och tillväxt på bete.
 • Åtgärder som leder till ökad lönsamhet på gårdsnivå.

Kriterier för utlysning för lamm

 • Insatser för ökad lammköttproduktion.
 • Ökad lönsamhet, såväl på gårdsnivå som inom näringen för får och lamm.
 • Ökad kunskap inom området djurvälfärd.

Relaterat

Beviljade medel 2024

SökandeVad avser projektet?Djurslag
Lena Stengärde, VäxaÖkad kunskap om hantering av Mycoplasma bovisNöt
Per Nielsen, RISEFlexibel betesdrift med virtuella stängsel för ökad biologisk mångfald – försök med skogsbeteNöt
Sofie Johansson, Gård & DjurhälsanBästa dikalven – erfarenheter från gård för optimal avvänjningNöt
Carolina Markey, VäxaUppdatering av egenskaper och beräkningsmodellerna för avelsvärdering av fårLamm
Anders Karlsson, SLUHur hanterar vi genetiskt det nya PSE-köttkvalitetsproblemet, PSE-liknande zoner, i griskött?Gris
Sofie Johansson, Gård & DjurhälsanHållbarhet hos svenska suggorGris
Sofie Johansson, Gård & DjurhälsanInventering av luftvägsinfektioner orsakade av Actinobacillus pleuropneumoniae i svenska livdjursbesättningarGris
Åsa Bönnestig, Svenska KöttföretagenGenomisk selektion i stället för fenotypisk selektion för hållbarhetGris
Jeanette Elander, Sveriges GrisföretagareKostnad för ASF-status inom svensk grisproduktionGris
Jeanette Elander, Sveriges GrisföretagareCertifikat för blivande grisskötareGris