Hem / Aktuellt / FEFAC rapporterar från foderbranschen

2023-03-16

FEFAC rapporterar från foderbranschen

Foder är en kostnadsdrivare som tar alltmer plats och sätter press på köttproducenter att öka sin produktivitet. Detta fastslås i senaste rapporten från FEFAC, en medlemsorganisation bestående av 21 nationella organisationer från lika många EU-länder inom foderbranschen. Författarna till rapporten vill bland annat visa på alternativ till import av foderråvaror, framför allt det högvärdiga proteinet.

Sannolikt, menar Svenska Köttföretagen, behövs nya samverkansformer och innovation för att öka andelen närproducerade alternativ till importberoendet av proteinfoderråvaror.
Även fodertillverkarna har stort fokus på att leverera förbättrade, mer effektiva foderblandningar. Ett exempel som lyfts i rapporten är foder till nötkreatur. Där står foderblandningar från industrin för 23% av fodervolymen inom EU (2020/21). Dominerar gör vallen (grovfoder 61%). Återstående volym kommer från gårdars egenproducerade foderråvaror, vall exkluderat (16%).

 

Svårt matcha soja

Fortsatt är länderna i EU beroende av import av de högvärdiga proteinfoderråvarorna (30-50% råproteinandel). Det handlar framför allt om soja, linfrö och oljepalm. Särskilt utmärkande är sojamjöl då det både håller en hög råproteinandel och har en välanpassad aminosyraprofil för foder. Som vi tidigare har beskrivit finns flera pågående insatser för att matcha högvärdigt protein från soja med andra mer närproducerade grödor. Senaste inlägget gällde en nyligen genomförd studie på grisar i Danmark.

Strikt regelverk för PAP

Rapporten tar upp EU-kommissionens förordning från augusti 2021 som gav tillåtelse att använda PAP, det vill säga animaliska foderråvaror. Det nämns som en väg till ökad självförsörjning och minskat beroende av importerat högvärdig proteinfoderråvara. Regelverket ger numera tillåtelse att använda kontrollerade råvaror från slakterier som klarar särhållning av djurslag.

FEFAC:s bedömning är att nuvarande strikta regelverk är hämmande i utveckling av foderråvaror baserade på animaliska slaktbiprodukter. Även biprodukter från övrig industri har svårt att klara konkurrensen från de prisvärda högkvalitativa importerade foderråvarorna. Mycket mer finns att läsa och se i FEFAC:s rapport som du kan ladda ner här.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung