Hem / Aktuellt / Lokala proteingrödor kan ersätta soja i grisfoder

2023-02-21

Lokala proteingrödor kan ersätta soja i grisfoder

En nyligen publicerad dansk forskningsstudie stärker evidensen om att inhemska proteingrödor kan ersätta importerad proteinråvara i foder till grisar. Forskare testade grupper om 120 tillväxtgrisar med tre olika proteinalternativ: importerad soja/solros, raffinerat grönt protein/åkerböna och lokala proteingrödor (åkerböna/rapskaka). Resultat visar på likvärdig tillväxt med reducerat klimatavtryck för inhemskt odlat protein i foderstat till tillväxtgrisar.

Foderomvandlingstalet för foderstat med lokala proteingrödor var något lägre än för de övriga två. Samtidigt ger de lokala proteingrödorna inräknat markanvändning ett totalt minskat klimatavtryck på 25% jämfört med foderstat med importerad soja. Sensorisk analys visar att varken lukt eller smak påverkades av de olika foderalternativen. Däremot visade gruppen som fått lokala proteingrödor (åkerböna/rapskaka) en högre ätkvalitet genom bättre mörhet och mindre tuggmotstånd.

Försöket visar alltså att det finns en god potential i alternativa närodlade proteingrödor till den importerade sojan. Den ger också vetenskapligt stöd för möjligheten att införa raffinerat grönt protein från vallbiomassa. Studien har genomförts vid Aarhus Universitet tillsammans med SEGES. Här kan du läsa hela artikeln som publicerades i Livestock Science november 2022.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung