Hem / Aktuellt / Växtbaserad kost kan ge minskat järnupptag

2022-09-06

Växtbaserad kost kan ge minskat järnupptag

Det finns biokemiska oklarheter och kunskapsluckor kopplat till det gröna proteinskiftet. Val av proteingrödor och förädlingsprocess väger sällan in hälsoperspektivet, utan hög skördepotential bestämmer tillgänglig proteinråvara.

Ny forskning belyser svårigheten att nå likvärdigt järnupptag i växtbaserat kost när man väljer bort animaliskt protein. 6 september försvarar Inger-Cecilia Labba, forskare inom biologi och bioteknik Chalmers, sin avhandling. Klinisk studie visar att absorptionen av icke-hemjärn hos 27 kvinnor i fertil ålder var 4,2 % från måltider med texturerat åkerbönaprotein, 21,7 % och 9,2 % från nötkötts- respektive torskprotein. Att ersätta kött med produkter som analyserats i denna avhandling beräknas markant minska det absorberbara järnet från kosten. Läs mer här >>>

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung