Hem / Aktuellt / Utlysning av Branschutvecklingspengen 2023

2023-04-11

Utlysning av Branschutvecklingspengen 2023

Sveriges köttbönder sätter årligen av 3 Mkr i form av Branschutvecklingspengen i syfte att utveckla näringarna inom gris, nöt och lamm. Utlysningen ska möta varje djurslags behov och utmaningar och samtidigt bidra till lönsamhet i hela värdekedjan. Sista datum för ansökan är den 31 maj 2023.

Totalt finns 3 000 000 kronor att söka och anslagen fördelar sig mellan djurslagen efter inbetalda medel, vilket gör att projekt inom gris har ca 65 %, nöt har ca 30 % och lamm ca 5 % av totalsumman. Ansökningarna administreras av Svenska Köttföretagen. Branschutvecklingspengen ökar näringens konkurrenskraft och stimulerar tillväxt inom svensk köttproduktion. Med riktade insatser stärks kunskap och kompetens genom hela värdekedjan.  

Läs mer om hur du ansöker och de projekt som har beviljats i tidigare års utlysning på Svenska Köttföretagens hemsida. För mer information om Branschutvecklingspengen eller ansökningsförfarande vänligen kontakta Theres Strand, theres.strand@kottforetagen.se eller 070-385 45 10 

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung