Hem / Aktuellt / Uppföljning av utmaningar och framsteg i livsmedelsstrategin

2023-06-08

Uppföljning av utmaningar och framsteg i livsmedelsstrategin

5 maj 2023 redovisade myndigheten den årliga rapporten med uppföljning av livsmedelsstrategin. GD Christina Nordin poängterade att livsmedelssektorn är extra utsatt för omvärldsfaktorer, men trots aktuella utmaningar visar vår bransch motståndskraft. Idag finns en stark politisk enighet om att matproduktionen i Sverige är viktig och vi som bransch behöver lägga kraft på att skapa attraktionskraft för yrken inom livsmedelsnäringen.

När vi läser rapporten behöver vi hålla i minnet att den avser perioden 2016–2021. Eftersläpningen har betydelse då olika kriser har följt på varandra under och efter den genomlysta perioden. En viktig input till uppdateringen av livsmedelsstrategin är viljan att minska sårbarheten i livsmedelskedjan, menar Camilla Burman, Jordbruksverket. Samtidigt konstaterar hon att incitament till att investera i teknik och kompetens hämmas av en svag tillväxt i livsmedelssektorn.

Stärkt hälsoperspektiv och ökad konkurrenskraft: Medskick till Livsmedelsstrategi 2.0

Wiveca Andreasson, Atria, gav medskick om att vi behöver jobba mer med mat kopplat till hälsa. Livsmedelsstrategin bör även omfatta åtgärder som förebygger hälsoproblem kopplade till livsmedelskonsumtion.

– Kompetensförsörjning är en annan viktig fråga som behöver mer plats i den politiska diskussionen.
Wiveca Andreasson, Atria

Patrik Olsson, lantbrukare, menar att en lärdom från pandemin är att när konsumenter själva väljer den mat som ska lagas väljer man hellre svenskt. När det gäller ätande utanför hemmet blir det egna valet svårare.

– Vi behöver fler som mättar, färre som mäter. Det finns en jättepotential i att öka svensk livsmedelsproduktion.
Patrik Olsson, lantbrukare

I sammanhanget kan nämnas att fredagen 28 april 2023 överlämnade branschorganisationerna för Sveriges slakterier och kött- och charkföretag viktiga punkter som inspel till Livsmedelsstrategi 2.0.  Punkterna speglar vår gemensamma insikt om att Livsmedelsstrategin 2.0 måste märkas bland företagen genom kraftigt förbättrad lönsamhet och fler konkreta mätbara åtgärder. Läs hela pressmeddelandet här.

Vill du se Jordbruksverkets webbinarium i sin helhet finns det inspelad här.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung