Hem / Aktuellt / Tamgrisar i smittad zon avlivas som förebyggande åtgärd

2023-09-12

Tamgrisar i smittad zon avlivas som förebyggande åtgärd

Jordbruksverket meddelade i måndags att alla tamgrisar i den smittade zonen ska avlivas. Syftet med åtgärden är att begränsa och bekämpa smittan av afrikansk svinpest (ASF) bland vildsvin i Västmanland. Detta berör ett femtiotal grisar på fem gårdar vilka ligger inom området med restriktioner. Självklart är det ett hårt slag för de drabbade djurhållarna. Samtidigt finns det i branschen ett högt förtroende för myndigheternas pågående arbete och åtgärder för att stoppa smittan.

Myndigheterna anser att det är en väl beprövad metod att avliva tamgrisar som en förebyggande åtgärd, och att det har varit effektivt i andra länder med ASF. I Belgien, där man lyckades bli av med smittan, valde man samma strategi i ett tidigt skede för att minska risken för vidare spridning. Jordbruksverket kan i dagsläget inte svara på när grishållare i den smittade zonen kan återuppta sin verksamhet. Så länge som området är klassat som smittad zon är det inte tillåtet att föra in grisar i zonen.

Grisföretagare uppmanas till ökad biosäkerhet

I sammanhanget är det viktigt att allmänt påminna om biosäkerheten i djurhållningen. Först och främst: Skydda din besättning mot kontakt med vildsvin.

Detta ska du som grisföretagare tänka på:

 • Se till att du själv, personal och besökare i dina djurstallar använder skyddskläder och tvättar händerna då de går in i stallarna.
 • Mata inte grisar med matrester.
 • Var noga med att ditt foder lagras vildsvinssäkert.
 • Lokalt skördat foder och halm i ett område med ASF är en riskfaktor för smitta till tamgrisar.
 • Rapportera upphittade vildsvinskadaver till rapporteravilt.sva.se

Aktuell information om läget i den smittade zonen.

Information om hur du förebygger smittspridning mellan vildsvin och tamgrisar.

Läs artikel om smittsäkrad besättning gris

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung