Hem / Aktuellt / Sweden 2023-ordförandeskap EU

2023-01-01

Sweden 2023-ordförandeskap EU

1 januari 2023 tar Sverige ordförandeskapet inom EU. I sex månader kommer flera tusen europeiska kollegor besöka Sverige för drygt 150 möten, flera av dem utspridda över landet.

Jordbruksfrågorna blir till stor del kopplade till krigets utveckling i Ukraina. Särskilt viktigt blir det att säkra tillgång på mineralgödsel inför kommande säsong. Även frågan om bioekonomins roll och potential finns på agendan. Vidare finns frågor om revidering av bestämmelser om livsmedelsmärkning, liksom förordningen om hållbar användning av växtskyddsmedel på agendan. Inledande diskussioner kommer föras kring översyn av lagstiftning gällande vissa nya genomiska tekniker kopplat till växtförädling.

Läs mer här

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung