Hem / Aktuellt / Svenska seminstationer först anslutna till höjd biosäkerhetsnivå genom ASF-status

2024-01-23

Svenska seminstationer först anslutna till höjd biosäkerhetsnivå genom ASF-status

I nära samverkan och med stort engagemang har vi tagit oss igenom en kritisk period med afrikansk svinpest i svensk fauna. Och hittills, utan att smittan nått till tama grisar. Erfarenheterna har gett oss nya insikter om vikten av att prioritera beredskap för nya utbrott av den smittsamma sjukdomen som drabbar vildsvin och tamgrisar. Vi känner också väl till de ekonomiska konsekvenserna som en smitta i tamgrisbesättning kan innebära. Inte minst genom utbrottet i Tyskland 2021. Förberedande smittskyddsarbete är nödvändigt. Detta för att säkra flödena i hela produktionskedjan.

Tuffa krav på gårdar om smittan kommer tillbaka

Med smittan kom också Sverige att omfattas av det regelverk som EU upprättat för länder med ASF. Det har på ett helt nytt sätt gjort branschen uppmärksam på vilka krav som ställs på gårdar och slakterier vid utbrott av ASF i landet.

- För Svenska Köttföretagen har detta varit en högst prioriterad uppgift. Vi har aktivt medverkat i arbetsgrupper och forum för information om utbrottet i Norberg/Fagersta. Som ägare till Sveriges två stationer för grissemin har vi dessutom ett stort ansvar för beredskap framåt.

VD
Hans Agné

Gård & Djurhälsan tillsammans med övriga djurhälsoorganisationer har under hösten 2023 bistått Jordbruksverket med kompletteringar som särskilt beaktar ASF i smittskyddsarbetet på gårdarna. I december öppnades möjligheten att ansluta besättningar till ASF-status i det frivilliga smittskyddsprogrammet Smittsäkrad Besättning Gris. Det nya tillägget utgår från EU:s lagstiftning på området och motsvarar också kraven från Jordbruksverket. I den händelse av att grisgårdar hamnar i ett område med afrikansk svinpest drabbas gårdarna av förbud mot att flytta grisar och lämna grisar till slakt om besättningen inte är godkänd enligt Smittsäkra ASF-status. Något som kan få förödande konsekvenser.

Fler förväntas öka beredskap mot ASF

Först i landet med att ansluta sig till ASF-status i Smittsäkrad Besättning Gris är Svenska Köttföretagens seminstationer. Seminstationen i Hållsta är placerad endast sju mil från den upprättade restriktionszonen. Nu uppmanar Gård och Djurhälsan att fler ansluter sig och ökar beredskapen mot ASF.

- Vi är nu ute på bred front och informerar samt diskuterar med grisföretagare om hur de skall planera och anpassa arbetet på sina besättningar. Alla gårdar är unika i sin gårdsbild och därför finns det inga standardlösningar hur arbetet skall genomföras. Alla vet att det är stora värden som står på spel så det är ur flera aspekter viktigt att hålla grisbesättningarna skyddade.

Johanna Fjelkner, grishälsoveterinär Gård & Djurhälsan

Även om seminstationerna normalt omfattas av höga och omfattande smittskyddsrutiner så har hösten inneburit förändrade rutiner. I samband med nyheten publicerades pressmeddelandet ”Seminstationer viktiga föredömen i smittsäkerhetsarbetet”.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung