Hem / Aktuellt / Stärkt expertis inom ventilation och boxhygien i grisstall

2023-08-16

Stärkt expertis inom ventilation och boxhygien i grisstall

En välanpassad ventilation är en viktig faktor för både god tillväxt och djurhälsa i grisproduktion. Det finns behov av stärkt expertis inom ventilation och luftklimat vid byggnation av nya stallar och för löpande kontroll av insatt ventilationssystem. Sommarvärmen i kombination med hög luftfuktighet sätter extra påfrestningar på ventilationssystemet. Med ökad kompetens inom ventilation och boxhygien banar Sveriges Grisföretagares initiativ väg för förbättrad djurhälsa inom svensk grisproduktion.

Svenska Köttföretagen följde med under ett av studiebesöken där rådgivare fick utbildning och praktisk vägledning av Sivert Johansson, som har mångårig erfarenhet som ventilationsrådgivare. Just sommarperioden ställer höga krav på ventilationssystemet. Det är inte ovanligt med luftfuktighet upp emot 90 procent i kombination med värme under sommarperioden. Genom att justera ventilationens inställningar och se över lufthastighet och ventilationsdons riktningar optimeras luftklimat och ventilationen kan även ge en svalkningseffekt för grisarna. Grisstallar är olika och ventilationssystem fungerar inte alla på samma sätt. Med hjälp av rökmaskin och mätning av lufthastighet, temperatur och luftfuktighet kan producent i samråd med rådgivare undersöka stallmiljön och vidta lämpliga åtgärder för förbättrad boxhygien.

Ventilation och boxhygien

Investering ger kostnadsbesparing

Det är inte enbart ventilation som påverkar hygien i grisstallar. Hur du utfodrar och val av fodermedel har betydelse för stallmiljö och tillväxt samt även utgödslingssystem. Men för byggrådgivarna är det framför allt fokus på styrning och kontroll av ventilation. I nybyggnation är det också viktigt att påminna om att just ventilationssystemet ska räcka till så mycket längre än själva avskrivningstiden. Ombyggnad av ventilation i efterhand blir ofta kostsamt. Det kan vara smart att uppdatera tekniken i energibesparingstider. Vid vårt gårdsbesök får vi veta att byte av fläktar genererat en påtaglig kostnadsbesparing i minskad energiförbrukning.

Med stöd från Landsbygdsprogrammet

Under 2023 genomför Sveriges Grisföretagare en utbildningsinsats för att möta behovet av rådgivning inom miljöundersökning och ventilation i grisstallar. Insatsen innebär en stärkt kompetens hos Växas byggrådgivare inom ventilation i grisstallar och syftar till att minska problem med boxhygien. Utbildningen genomförs tillsammans med ventilationsrådgivare Sivert Johansson, Växa och Sveriges Grisföretagare. Fortbildningen möjliggörs genom stöd från Landsbygdsprogrammet.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung